Uppdateringar om terminologi

Adobe Experience Platform Launch håller på att integreras i Adobe Experience Platform som en serie datainsamlingstekniker. Istället för att vara en separat tjänst från Experience Platform betraktas Platforma launchens funktioner som en del av Platform som helhet.

Därför byter Platforma launchen och flera samhörande funktioner namn och får ett nytt varumärke. Gränssnittet i Adobe Experience Platform som innehåller dessa funktioner har nu bytt namn till användargränssnittet för datainsamling.

I följande tabell visas de termer som har uppdaterats i produktdokumentationen:

Föregående term
Uppdaterad term
Platform launch (klientsida)
Taggar
Platform launch Server Side
Vidarebefordran av händelser
Edge-konfigurationer
Datastreams
recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743