Felsök at.js med Adobe Experience Cloud Debugger

Information om hur du använder Adobe Experience Cloud Debugger som gör det snabbt och enkelt att förstå Target implementering.

Du kan snabbt visa bibliotekskonfigurationen, undersöka förfrågningar för att se till att dina anpassade parametrar skickas korrekt, aktivera konsolloggning och inaktivera alla Target förfrågningar. Autentisera i Experience Cloud och du kan använda det kraftfulla spårningsverktyget för Mbox för att kontrollera din aktivitet och dina målgruppskvalifikationer liksom din besökarprofil.

Granska Adobe Experience Cloud Debugger - översikt.

Utbildningsvideor

I följande videofilmer får du hjälp med felsökningsprocessen:

Lägg till Adobe Experience Cloud Debugger Extension Märket Översikt

Grundläggande Adobe Target-felsökning Använda Adobe Experience Cloud Debugger Märket Översikt

Mbox Trace Märket Översikt

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3