Innan du implementerar

Du bör tänka på vad du bör tänka på innan du implementerar Adobe Target.

I det här avsnittet finns information för utvecklare som är specifika för implementeringen som de behöver samla in, integritetsfrågor, en diskussion om cookies, en lista över de olika metoder som kan användas för att hämta data till Target, säkerhetsfrågor, information om TLS (Transport Layer Security)-kryptering, CNAME med mera.

WARNING
Ändringar i at.js eller i Adobe Experience Platform Web SDK stöds inte av Adobe kundtjänst.
recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3