Integritet

Adobe Target har aktiverat processer och inställningar som gör att du kan använda Target i enlighet med gällande datasekretesslagstiftning.

Insamling av IP-adresser och personligt identifierbar information (PII)

IP-adressen till en besökare på din webbplats överförs till ett Adobe Data Processing Center (DPC). Beroende på besökarens nätverkskonfiguration representerar IP-adressen inte nödvändigtvis IP-adressen för besökarens dator. IP-adressen kan till exempel vara den externa IP-adressen för en NAT-brandvägg, HTTP-proxy eller Internet-gateway.

IMPORTANT
Target inte lagrar användarens IP-adresser eller någon personligt identifierbar information (PII). IP-adresser används endast av Target under sessionen (i minnet, aldrig beständig).

Ersättning av den senaste oktetten med IP-adresser

Adobe har utvecklat en inställning för"sekretess by design" som användare kan aktivera för Adobe Target. När det är aktiverat, Adobe Target döljer omedelbart den sista oktetten (den sista delen) i IP-adressen när IP-adressen samlas in. Denna anonymisering utförs innan någon bearbetning av IP-adressen utförs, inklusive före en valfri geosökning av IP-adressen.

När den här funktionen är aktiverad görs IP-adressen tillräckligt anonym så att den inte längre kan identifieras som personlig information. Detta resulterar i Target kan användas i enlighet med lagstiftningen om datasekretess i länder som inte tillåter insamling av personuppgifter. Att få information på stadsnivå kommer sannolikt att påverkas avsevärt av att IP-adressen döljs. Att få information på region- och landsnivå bör endast få en liten inverkan.

Följande inställningar är tillgängliga i Target Gränssnitt genom att navigera till Administration > Implementation:

 • Last octet obfuscation: Target Döljer IP-adressens sista oktett.

 • Entire IP obfuscation: Target Döljer hela IP-adressen.

 • None: Target döljer inte någon del av IP-adressen.

  obfuscate-ip-options

Target tar emot den fullständiga IP-adressen och döljer den (om den är inställd på Last octet eller Hela IP) enligt specifikationen. Target lagrar sedan den dolda IP-adressen i minnet endast under den aktuella sessionen.

IP-obfuskation på datasterivå vid användning av Adobe Experience Platform Web SDK aep

När du använder Platform Web SDK (version 23.4 eller senare) har IP-begränsningsinställningen på datastream-nivå företräde framför eventuella IP-begränsningsalternativ som anges i Target. Om till exempel alternativet IP-obfuktion på datastream-nivå är inställt på Full och Target Alternativet för IP-förfalskning är inställt på Last octet obfuscation, Target får ett fullständigt dolt IP.

Mer information finns i IP Obfuscation in Konfigurera ett datastream i Adobe Experience PlatfromHandbok för datastreams.

GeoSegmentation

Om du aktiverar ersättning av IP-adressens sista oktett kan de återstående värdena analyseras med hjälp av rapporter i Target. Om den sista oktetten i IP-adressen inte har dolts kan den fullständiga IP-adressen analyseras i Target. Du kan använda funktionen GeoSegmentation för att mappa ut besökarnas plats efter geografiskt område. GeoSegmentation-data är endast granulerade till stadsnivån eller postnummernivån, och inte till den enskilda nivån.

Om IP-adresserna är helt dolda är inte GeoSegmentation och geoanpassning tillgängliga.

Länk för avanmälan

Du kan lägga till en länk för att avanmäla dig till webbplatserna så att besökarna kan avanmäla sig från allt innehåll och allt som ingår i räkningen.

 1. Lägg till följande länk till din webbplats:

  <a href="https://clientcode.tt.omtrdc.net/optout"> Your Opt Out Language Here</a>

 2. (Villkorligt) Om du använder CNAME bör länken innehålla "client=clientcode parameter, till exempel:
  https://my.cname.domain/optout?client=clientcode.

 3. Ersätt clientcode med din klientkod och lägg till texten eller bilden som ska länkas till avanmälnings-URL:en.

Besökare som klickar på den här länken tas inte med i några mbox-förfrågningar som anropas från webbläsarsessionerna förrän de tar bort sina cookies, eller under två år, beroende på vilket som inträffar först. Detta fungerar genom att ange en cookie för besökaren som kallas disableClient i clientcode.tt.omtrdc.net domän.

Även om du använder en cookie-implementering från en annan tillverkare anges den angivna avanmälningen via en cookie från en annan tillverkare. Om klienten endast använder en cookie från en annan tillverkare, Target kontrollerar om en avanmälningscookie har angetts.

Sekretess- och dataskyddsbestämmelser

Se Sekretess- och dataskyddsbestämmelser för information om EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), Kaliforniens konsumentintegritetslag (CCPA) och andra internationella integritetskrav, och hur dessa bestämmelser påverkar organisationen och Target.

Samling av funktionsanvändningsdata

Uppgifter om användningen av enskilda funktioner samlas in för Adobe för att identifiera om Target funktioner fungerar som avsett eller för att identifiera funktioner som används i alltför liten utsträckning. Olika mätningar av fördröjning samlas in för att bidra till att åtgärda prestandaproblem. Personuppgifter samlas inte in.

Du kan välja bort att rapportera användningsdata i våra SDK:er genom att ange telemetryEnabled till false i klientinitieringsalternativen. Mer information finns i telemetryEnabled in targetGlobalSettings.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3