Adobe Target självstudiekurser

Adobe Target är Adobe Experience Cloud som innehåller allt ni behöver för att skräddarsy och personalisera kundernas upplevelse. Target hjälper er att maximera intäkterna från era webbplatser och mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler. Använd dessa videor och självstudiekurser för att lära dig de många komponenterna i Adobe Target.

NOTE
Utöver den här guiden finns följande Adobe Target Det finns även stödlinjer:
recs-overview-body-1
recs-overview-body-2
recs-overview-body-3
recs-overview-body-4
recs-overview-body-5
recs-overview-body-6

Personalval

Migrera mål från at.js till Platform Web SDK

Migrera mål från at.js till Platform Web SDK

Lär dig hur du migrerar din at.js-implementering till Adobe Experience Platform Web SDK.

Implementera mål med Adobe Experience Platform-taggar

Implementera mål med Adobe Experience Platform-taggar

Lär dig hur du implementerar Adobe Target-tillägget med en sidinläsningsbegäran och anpassade parametrar.

Implementera Adobe Target at.js 2.0 i ett enkelsidigt program (SPA)

Implementera at.js 2.0 i en SPA

Lär dig hur du implementerar Adobe Target at.js 2.0 (och senare) i Single Page Applications (SPA).

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f