Experience Cloud målgrupper

Adobe Experience Cloud Audiences ger möjlighet att Adobe Experience Cloud lösningar för att kommunicera och dela information om besökare på webbplatser så att samma data kan användas av varje lösning.

Mer information finns i Målgrupper i Användarhandbok för bastjänster.

Video: Integrera Target med Experience Cloud Audiences (10:48)

I den här videon får du lära dig att:

  • Beskriv målgruppsskapande och -användning med Analytics och Audience Manager
  • Beskriv hur du importerar målgrupper från andra Adobe lösningar
  • Utforska Adobe Experience Cloud (AEC) Admin panel
  • Ange kraven för Experience Cloud ID (ECID)
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654