Administrera Target Översikt

Information som kan hjälpa dig att administrera Adobe Target, inklusive konfigurationsinställningar för Visual Experience Composer (VEC), rapportering, Scene7-konfiguration, implementering, värdar, miljöer, svarstoken och användare.

Så här öppnar du Administration menyalternativ, klicka Administration i den övre menyraden klickar du på den önskade fliken till vänster:

Adobe Target Administration-menyn

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654