Dynamic Media Classic (tidigare Scene7)-konfiguration

Adobe Target kan integreras med Adobe Dynamic Media Classic (tidigare Scene7) för att tillhandahålla DAM (Digital Asset Management) i Content Library.

NOTE
Integrera Target med Dynamic Media Classic möjliggör leverans av tillgångar (som en del av aktiviteter) som överförts till Adobe Experience Cloud resursmapp. Den här integreringen aktiverar inte åtkomst till alla resurser som överförts i Dynamic Media Classic för leverans i Target verksamhet.

Om du redan har en Dynamic Media kan du ange dina befintliga uppgifter. Om du inte har något konto kan du begära begränsad användning Dynamic Media Classic konto utan extra kostnad från Adobe -representant. Det här kontot kan användas för ändamål som är begränsade för användning i Target endast. Den här tjänsten är tillgänglig för kunder med arbetsflöden som behöver funktioner för bildbyte.

Om den här inställningen inte är konfigurerad Swap Image offer alternativet i arbetsflödet för att skapa aktivitet är inte tillgängligt. När den här inställningen har konfigurerats är alternativet att byta/ändra bildeerbjudanden tillgängligt i båda Visual Experience Composer (VEC) och i den formulärbaserade Experience Composer. Du kan sedan utnyttja bilderbjudandena med bilder som har överförts från Adobe Experience Cloud för användning i Target verksamhet.

Om du vill referera till en URL för en offentlig bild direkt i ett erbjudande eller en anpassad kod när du skapar en aktivitet, ska du distribuera bilden till dina egna webbservrar och använda din egen URL i koden. Det går inte att hämta den publicerade URL:en för en bild som överförts till Experience Cloud att förbruka arbetsflöden direkt eller externt med Target. Den här funktionen är inte tillåten enligt avtal.

Observera att lagrings-URL:en och den slutliga publicerings-URL:en för bilder från Dynamic Media är olika och en måste NOT skapa erbjudanden med hjälp av lagringslänken för bilder eftersom leveransen inte fungerar i sådana fall. Du måste använda bilderbjudandefunktionen enligt anvisningarna i vår hjälpdokumentation.

Integrera med Dynamic Media Classic (Scene7) måste du ange följande information.

 1. Klicka på Administration > Scene7 Configuration.

  Scene7 page

 2. Ange följande Dynamic Media Classic kontoinformation:

  Region: Regionen för din Dynamic Media konto: Nordamerika, Europa eller Asien.

  Adhoc-mapp: Platsen för innehåll som finns utanför målmappen och som överförs manuellt till Dynamic Media.

  E-postadress: E-postadressen som används för att logga in på Dynamic Media Classic (Scene7).

  Lösenord: Lösenordet som används för att logga in på Dynamic Media Classic (Scene7).

 3. Klicka på Submit.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654