Adobe Search&Promote Meddelande om upphörande av tjänst

Vanliga frågor och svar om upphörande av tjänst för Search&Promote

Vilket datum upphörde Search&Promote att fungera?

Upphörande av tjänsten för Adobe Search&Promote var schemalagd till 1 september 2022. Från och med det datumet är det Search&Promote administrativa användargränssnittet inte längre tillgängligt, och förfrågningar om API:er för Search&Promote ger inte längre resultat.

Vad händer om en sökning eller annan API-begäran görs i Search&Promote?

Sökning och andra API-begäranden som görs till Search&Promote returnerar inte längre resultat. Begäranden kan resultera i ett fel av typen "Värden hittades inte", en 3xx HTTP-omdirigering eller ett HTTP-fel som 404, 408 eller annan HTTP-felkod.

Har Adobe alternativa lösningar för webbplatssökning och handelssökning?

Ja. Realtidssökning från Adobe Commerce är Adobes sökprogram för produkt- och handelssökning framöver.

Vem kan jag kontakta för att få veta mer?

Kontakta din CSM (Customer Success Manager) med frågor eller kontakta Adobes team på searchquestions@adobe.com.

recommendation-more-help
e097cebf-48ca-4291-a5ad-c972a84ff0dd