Standardiserad driftsättning standard-deployment

För den här konfigurationen krävs tre datorer:

 • En programserver i LAN för slutanvändarna (förbereder kampanjer, rapporter osv.),
 • Två frontservrar i DMZ bakom en belastningsutjämnare.

De två servrarna i DMZ hanterar spårning, spegelsidor och leverans och är redundanta för hög tillgänglighet.

Programservern i LAN betjänar slutanvändarna och utför alla återkommande processer (arbetsflödesmotor). När toppbelastningen uppnås på frontservrarna påverkas alltså inte programanvändarna.

Databasservern kan finnas på en annan dator än dessa. Programservern och databasservern måste i övrigt dela samma dator inom LAN så länge operativsystemet stöds av Adobe Campaign (Linux eller Windows).

Allmän kommunikation mellan servrar och processer sker enligt följande schema:

Den här typen av konfiguration kan hantera ett stort antal mottagare (500 000 till 1 000 000) eftersom databasservern (och den tillgängliga bandbredden) är den viktigaste begränsningsfaktorn.

Funktioner features

Fördelar advantages

 • Redundansfunktion: möjlighet att växla processer till en dator om det uppstår maskinvaruproblem på den andra.
 • Bättre övergripande prestanda eftersom funktionerna för MTA och omdirigering kan användas på båda datorerna bakom en belastningsutjämnare. Med två aktiva MTA:er och tillräckligt med bandbredd är det möjligt att få en sändningsfrekvens på cirka 100 000 e-postmeddelanden per timme.

Installations- och konfigurationssteg installation-and-configuration-steps

Förhandskrav prerequisites

 • JDK på alla tre datorerna,

 • Webbserver (IIS, Apache) på båda frontalerna,

 • Åtkomst till en databasserver på alla tre datorerna,

 • Studsa postlåda tillgänglig via POP3,

 • Skapa två DNS-alias:

  • Den första som exponeras för allmänheten för spårning och som pekar mot belastningsutjämnaren på en virtuell IP-adress (VIP) och som sedan distribueras till de två frontservrarna.
  • den andra som visas för interna användare för åtkomst via konsolen och som pekar på samma programserver.
 • Brandväggen har konfigurerats för att öppna STMP (25), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443), SQL (1521 för Oracle, 5432 för PostgreSQL osv.) portar. Mer information finns i avsnittet Databasåtkomst.

Installera programservern installing-the-application-server

Följ stegen för att installera en fristående instans från Adobe Campaign-programservern när du skapar databasen (steg 12). Se Installera och konfigurera (en dator).

Eftersom datorn inte är en spårningsserver ska du inte ta hänsyn till integreringen med webbservern.

I följande exempel är parametrarna för instansen:

 • Instansens namn: demo
 • DNS-mask: console.campaign.net* (endast för klientkonsolanslutningar och för rapporter)
 • Språk: Engelska
 • Databas: kampanj:demo@dbsrv

Installera de två frontservrarna installing-the-two-frontal-servers

Installations- och konfigurationsproceduren är identisk på båda datorerna.

Stegen är följande:

 1. Installera Adobe Campaign-servern.

  Mer information finns i Krav för Campaign-installation i Linux (Linux) och Krav för Campaign-installation i Windows (Windows).

 2. Följ integreringsproceduren för webbservrar (IIS, Apache) som beskrivs i följande avsnitt:

 3. Skapa demo -instans. Det finns två sätt att göra detta:

  • Skapa instansen via konsolen:

   Mer information finns i Skapa en instans och logga in.

   eller

  • Skapa instansen med kommandorader:

   code language-none
   nlserver config -addinstance:demo/tracking.campaign.net*
   

   Mer information finns i Skapa en instans.

  Namnet på instansen är detsamma som på programservern.

  Anslutningen till servern med nlserver web modulen (spegelsidor, avprenumeration) görs från URL:en för belastningsutjämnaren (tracking.campaign.net).

 4. Ändra internal på samma sätt som programservern.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 5. Länka databasen till instansen:

  code language-none
  nlserver config -setdblogin:PostgreSQL:campaign:demo@dbsrv -instance:demo
  
 6. I config-default.xml och config-demo.xml filer, aktivera webb, trackinglogd och mta moduler.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 7. Redigera serverConf.xml och fylla i:

  • DNS-konfigurationen för MTA-modulen:

   code language-none
   <dnsConfig localDomain="campaign.com" nameServers="192.0.0.1, 192.0.0.2"/>
   
   note note
   NOTE
   The nameServers parametern används bara i Windows.

   Mer information finns i Leveransinställningar.

  • de redundanta spårningsservrarna i omdirigeringsparametrarna:

   code language-none
   <spareServer enabledIf="$(hostname)!='front_srv1'" id="1" url="https://front_srv1:8080"/>
   <spareServer enabledIf="$(hostname)!='front_srv2'" id="2" url="https://front_srv2:8080"/>
   

   Mer information finns i Spårning av överflödiga.

 8. Starta webbplatsen och testa omdirigeringen från URL https://tracking.campaign.net/r/test.

  Webbläsaren bör visa följande meddelanden (beroende på vilken URL som omdirigeras av belastningsutjämnaren):

  code language-none
  <redir status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.campaign.net" localHost="front_srv1"/>
  

  eller

  code language-none
  <redir status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.campaign.net" localHost="front_srv2"/>
  

  Mer information finns i följande avsnitt:

 9. Starta Adobe Campaign-servern.

 10. I Adobe Campaign-konsolen ansluter du med admin logga in utan lösenord och starta distributionsguiden.

  Mer information finns i Distribuera en instans.

  Konfigurationen är identisk med en fristående instans förutom konfigurationen för spårningsmodulen.

 11. Fyll i den externa URL-adressen (den för belastningsutjämnaren) som används för omdirigering och de interna URL-adresserna för de två frontservrarna.

  Mer information finns i Spårningskonfiguration.

  note note
  NOTE
  Vi använder den befintliga instansen av de två spårningsservrarna som har skapats tidigare och använder internal inloggning.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1