Driftsättning i företagsklass enterprise-deployment

Detta är den mest fullständiga konfigurationen. Den bygger på standardkonfigurationen för bättre säkerhet och tillgänglighet:

 • dedikerade omdirigeringsservrar bakom en HTTP- eller TCP-belastningsutjämnare, för skalbarhet och tillgänglighet,
 • två programservrar för förbättrad genomströmning och failover-kapacitet (feltolerans) som isoleras i LAN.

Allmän kommunikation mellan servrar och processer sker enligt följande schema:

Med den här typen av konfiguration kan den förväntade genomströmningen överstiga 100 000 e-postmeddelanden per timme med lämplig bandbredd och justering.

Funktioner features

Fördelar advantages

 • Optimerad säkerhet: Endast de servrar som ska exponeras för utsidan installeras på datorn i DMZ.
 • Hög tillgänglighet som är lättare att säkerställa: Endast den dator som är synlig utifrån behöver hanteras med hög tillgänglighet i åtanke.

Nackdelar disadvantages

Högre kostnader för maskinvara och administration.

Rekommenderad utrustning recommended-equipment

 • Programservrar: 2 GHz-processor med fyra kärnor, 4 GB RAM-minne, program RAID 1 80 GB SATA-hårddisk.
 • Omdirigeringsservrar: 2 GHz-processor med fyra kärnor, 4 GB RAM-minne, programvara RAID 1 80 GB SATA-hårddisk.
NOTE
Det går att återanvända en befintlig belastningsutjämnare för trafik till omdirigeringsservrarna.

Installations- och konfigurationssteg installation-and-configuration-steps

Förhandskrav prerequisites

 • JDK på båda programservrarna,

 • Webbserver (IIS, Apache) på båda frontalerna,

 • Tillgång till en databasserver på båda programservrarna,

 • Studsa postlåda tillgänglig via POP3,

 • Två DNS-alias skapas på belastningsutjämnaren:

  • Den första som exponeras för allmänheten för spårning och som pekar mot belastningsutjämnaren på en virtuell IP-adress (VIP) och som sedan distribueras till de två frontservrarna.
  • den andra som exponeras för interna användare för åtkomst via konsolen och som pekar på en belastningsutjämnare på en virtuell IP-adress (VIP) och som sedan distribueras till de två programservrarna.
 • Brandväggen har konfigurerats för att öppna STMP (25), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443), SQL (1521 för Oracle, 5432 för PostgreSQL osv.) portar. Mer information finns i avsnittet Databasåtkomst.

CAUTION
Om programservrarna pekar på en enda databasinstans läses schemat i paketet inte in på den andra instansen när du har importerat ett standardpaket till en instans.
Om programservrarna pekar på en enda databasinstans läses schemat inte in på den andra instansen efter att schemat ändrats för en instans.
Om du vill återställa dessa problem måste du starta om web@default i den andra instansen där ett fel uppstod.

Installera och konfigurera programservern 1 installing-and-configuring-the-application-server-1

I följande exempel är parametrarna för instansen:

 • Instansens namn: demo
 • DNS-mask: tracking.campaign.net*, console.campaign.net* (programservern hanterar URL:er för klientkonsolanslutningar och rapporter och för spegelsidor och sidor som inte kan prenumereras)
 • Språk: Engelska
 • Databas: kampanj:demo@dbsrv

Stegen för installation av den första servern är:

 1. Följ installationsproceduren för Adobe Campaign-servern: nlserver paket i Linux eller setup.exe i Windows.

  Mer information finns i Krav för Campaign-installation i Linux (Linux) och Krav för Campaign-installation i Windows (Windows).

 2. När Adobe Campaign-servern är installerad startar du programservern (webben) med kommandot nlserver web -tomcat (Med webbmodulen kan du starta Tomcat i fristående läge för webbserver som lyssnar på port 8080) och se till att Tomcat startar korrekt:

  code language-none
  12:08:18 >  Application server for Adobe Campaign Classic (7.X YY.R build XXX@SHA1) of DD/MM/YYYY
  12:08:18 >  Starting Web server module (pid=28505, tid=-1225184768)...
  12:08:18 >  Tomcat started
  12:08:18 >  Server started
  
  note note
  NOTE
  Första gången webbmodulen körs skapas config-default.xml och serverConf.xml filer i conf under installationsmappen. Alla parametrar som är tillgängliga i serverConf.xml finns listade i section.

  Tryck Ctrl+C för att stoppa servern.

  Mer information finns i följande avsnitt:

 3. Ändra internal lösenord med kommandot:

  code language-none
  nlserver config -internalpassword
  

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 4. Skapa demo instans med DNS-masker för spårning (i det här fallet tracking.campaign.net) och åtkomst till klientkonsoler (i det här fallet console.campaign.net). Det finns två sätt att göra detta:

  • Skapa instansen via konsolen:

   Mer information finns i Skapa en instans och logga in.

   eller

  • Skapa instansen med kommandorader:

   code language-none
   nlserver config -addinstance:demo/tracking.campaign.net*,console.campaign.net*
   

   Mer information finns i Skapa en instans.

 5. Redigera config-demo.xml filen (skapad med föregående kommando och placerad intill config-default.xml -fil), kontrollera att mta (leverans), wfserver (arbetsflöde), inMail (återbundna mejl) och stat (statistik) processer aktiveras och sedan konfigureras adressen för app statistikserver:

  code language-none
  <?xml version='1.0'?>
  <serverconf>
   <shared>
    <!-- add lang="eng" to dataStore to force English for the instance -->
    <dataStore hosts="tracking.campaign.net*,console.campaign.net*">
     <mapping logical="*" physical="default"/>
    </dataStore> </shared>
    <mta autoStart="true" statServerAddress="app">
    <wfserver autoStart="true"/>
    <inMail autoStart="true"/>
    <sms autoStart="false"/>
    <listProtect autoStart="false"/>
  </serverconf>
  

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 6. Redigera serverConf.xml och ange leveransdomänen och ange sedan IP-adresserna (eller värdadresserna) för de DNS-servrar som används av MTA-modulen för att svara på DNS-frågor av MX-typ.

  code language-none
  <dnsConfig localDomain="campaign.com" nameServers="192.0.0.1, 192.0.0.2"/>
  
  note note
  NOTE
  The nameServers parametrar används bara i Windows.

  Mer information finns i Kampanjserverkonfiguration.

 7. Kopiera installationsprogrammet för klientkonsolen setup-client-7.XX, YYYY.exe till /datakit/nl/eng/jsp mapp. Läs mer.

 8. Starta Adobe Campaign-servern (net start nlserver6 i Windows, /etc/init.d/nlserver6 - start i Linux) och köra kommandot nlserver pdump en gång till för att kontrollera om det finns alla aktiverade moduler.

  note note
  NOTE
  Från och med 20.1 rekommenderar vi att du använder följande kommando i stället (för Linux): systemctl start nlserver
  code language-none
  12:09:54 >  Application server for Adobe Campaign Classic (7.X YY.R build XXX@SHA1) of DD/MM/YYYY
  syslogd@default (7611) - 9.2 MB
  stat@demo (5988) - 1.5 MB
  inMail@demo (7830) - 11.9 MB
  watchdog (27369) - 3.1 MB
  mta@demo (7831) - 15.6 MB
  wfserver@demo (7832) - 11.5 MB
  web@default (28671) - 40.5 MB
  

  Med det här kommandot kan du även se version och versionsnummer för den Adobe Campaign-server som är installerad på datorn.

 9. Testa nlserver web modul som använder URL: https://console.campaign.net/nl/jsp/logon.jsp.

  Den här URL:en ger dig åtkomst till hämtningssidan för klientinstallationsprogrammet. Läs mer.

  Ange internal inloggning och tillhörande lösenord när du kommer till åtkomstkontrollsidan.

Installera och konfigurera programservern 2 installing-and-configuring-the-application-server-2

Använd följande steg:

 1. Installera Adobe Campaign-servern.

 2. Kopiera filerna för instansen som du skapade till programservern 1.

  Vi behåller samma instansnamn som programservern 1.

 3. Ändra internal på samma sätt som programserver 1.

 4. Länka databasen till instansen:

  code language-none
  nlserver config -setdblogin:PostgreSQL:campaign:demo@dbsrv -instance:demo
  
 5. Redigera config-demo.xml filen (skapad med föregående kommando och placerad intill config-default.xml -fil), kontrollera att mta (leverans), wfserver (arbetsflöde), inMail (återbundna mejl) och stat (statistik) processer aktiveras och sedan konfigureras adressen för app statistikserver:

  code language-none
  <?xml version='1.0'?>
  <serverconf>
   <shared>
    <!-- add lang="eng" to dataStore to force English for the instance -->
    <dataStore hosts="tracking.campaign.net*,console.campaign.net*">
     <mapping logical="*" physical="default"/>
    </dataStore> </shared>
    <mta autoStart="true" statServerAddress="app">
    <wfserver autoStart="true"/>
    <inMail autoStart="true"/>
    <sms autoStart="false"/>
    <listProtect autoStart="false"/>
  </serverconf>
  

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 6. Redigera serverConf.xml och fylla i DNS-konfigurationen för MTA-modulen:

  code language-none
  <dnsConfig localDomain="campaign.com" nameServers="192.0.0.1, 192.0.0.2"/>
  
  note note
  NOTE
  The nameServers parametern används bara i Windows.

  Mer information finns i Kampanjserverkonfiguration.

 7. Starta Adobe Campaign servrar.

  Mer information finns i följande avsnitt:

Installera och konfigurera frontservrarna installing-and-configuring-the-frontal-servers

Installations- och konfigurationsprocedurerna är identiska på båda datorerna.

Stegen är följande:

 1. Installera Adobe Campaign-servern,

 2. Följ integreringsproceduren för webbservrar (IIS, Apache) som beskrivs i följande avsnitt:

 3. Kopiera config-demo.xml och serverConf.xml filer som skapas under installationen. I config-demo.xml -fil, aktivera trackinglogd bearbeta och inaktivera mta, inmail, wfserver och stat -processer.

 4. Redigera serverConf.xml och fylla i de redundanta spårningsservrarna i parametrarna för omdirigeringen:

  code language-none
  <spareServer enabledIf="$(hostname)!='front_srv1'" id="1" url="https://front_srv1:8080"/>
  <spareServer enabledIf="$(hostname)!='front_srv2'" id="2" url="https://front_srv2:8080"/>
  
 5. Starta webbplatsen och testa omdirigeringen från URL https://tracking.campaign.net/r/test

  Webbläsaren bör visa följande meddelanden (beroende på vilken URL som omdirigeras av belastningsutjämnaren):

  code language-none
  <redir status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.campaign.net" localHost="front_srv1"/>
  

  eller

  code language-none
  <redir status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.campaign.net" localHost="front_srv2"/>
  

  Mer information finns i följande avsnitt:

 6. Starta Adobe Campaign-servern.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1