srcschema-element srcschema--element

Innehållsmodell content-model-14

srcSchema:=(attribut) | createdBy | data | element | uppräkning | help | gränssnitt | metoder | modifiedBy)

Attribut attributes-14

created (datetime), createdBy-id (long), desc (string), entitySchema (string), extendedSchema (sträng), img (sträng), implements (sträng), label (sträng), labelSingular (sträng), lastModified (datetime), library (boolean), mappingType (sträng), modifiedBy-id (long), name (string), namespace (string), useRecycleBin (boolean), view (boolean), xtkschema (string)

Överordnade parents-14

Ingen

Barn children-14

 • <attribute>
 • <createdby>
 • <data>
 • <element>
 • <enumeration>
 • <help>
 • <interface>
 • <methods>
 • <modifiedby>

Beskrivning description-14

The <srcschema> är rotelementet i ett schema. Det är indatapunkten för definitionen av schemat.

Användning och användningssammanhang use-and-context-of-use-9

Schemapresentation är tillgänglig i Om schemareferens och Schemastruktur.

Attributbeskrivning attribute-description-14

 • skapad (datetime): det här attributet innehåller information om datum och tid då scheman skapades. Den har ett"Date Time"-formulär. De värden som visas hämtas från servern. Tiden visas i UTC-format.

 • createdBy-id (long): är identifieraren för den operator som skapade schemat.

 • desc (sträng): schemabeskrivning

 • entitySchema (sträng): grundläggande schema som syntax och godkännande baseras på (som standard för Adobe Campaign: xtk:srcSchema). När du sparar det aktuella schemat kommer Adobe Campaign att godkänna dess grammatik med det schema som deklarerats i @xtkschema-attributet.

 • extendedSchema (sträng): får namnet på det schema som är utanför rutan och som det aktuella schematillägget baseras på. Formuläret är "namespace:name".

 • img (sträng): ikon länkad till schemat (kan definieras i guiden för att skapa schema).

 • label (string): schema label.

 • labelSingular (string): label (singular) for display in the interface.

 • lastModified (datetime): det här attributet innehåller information om datum och tid för den senaste ändringen. Den har ett"Date Time"-formulär. De värden som visas hämtas från servern. Tiden visas i UTC-format.

 • bibliotek (boolesk): användning av schemat som ett bibliotek och inte som en entitet. Andra scheman kan därför referera till det här schemat tack vare attributen @ref och @template.

 • mappingType (sträng):

  • "sql": databasmappning
  • "textFile": textfilsmappning
  • "xmlFile": Mappning av textfiler i XML-format
  • "binaryFile": binär filmappning
 • modifiedBy-id (long): matchar identifieraren för den operator som ändrade schemat.

 • name (sträng): unikt schemanamn

 • namespace (string): schemats namnområde (standard: nms, xtk, nl). När du skapar ett nytt schema för ett projekt rekommenderar vi att du använder ett dedikerat namnutrymme.

 • useRecycleBin (boolesk): aktiverar papperskorgen i programmet. Borttagna poster placeras i papperskorgen innan de tas bort. Den här funktionen är bara tillgänglig i läget "Leverans".

 • vy (boolesk): Om den är aktiverad (@view="true") används schemat som vy. Databasstrukturuppdateringsguiden tar inte hänsyn till schemat. Det här alternativet används främst för att referera till externa tabeller.

 • xtkschema (sträng): namn på schemat som definierar schemagrammatik (xtk:srcSchema som standard).

Exempel examples-11

<srcschema> element i "nms:delivery" ur rutschemat

<srcSchema desc="Defines all the settings of a delivery (or delivery template)."
      entitySchema="xtk:srcSchema" img="nms:campaign.png" implements="xtk:persist"
      label="Diffusions" labelSingular="Diffusion" md5="DCD2164CD0276B1DCA6E1C9E2A75EC04"
      name="delivery" namespace="nms" useRecycleBin="true" xtkschema="xtk:srcSchema">
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1