[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Mallhantering template-management

Digital Content Editor erbjuder standardmallar för webbapplikationer och leveranser.

När du skapar ett webbprogram av typen Landningssida kan användaren välja någon av dessa mallar. Du kan också importera en HTML-mall som har skapats utanför Adobe Campaign.

Om du vill lägga till en mall läser du Globala alternativ.

Spara en leverans som en mall saving-a-delivery-as-a-template

När du har konfigurerat en leverans kan du spara den som en mall och återanvända den för framtida leveranser.

I Kampanjer öppnar du den valda leveransen. Klicka på Spara som mall namnger du mallen och sparar den sedan.

Den nya mallen sparas under Resources > Templates > Content templates i Utforskaren.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1