[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa dirigerade adresser creating-seed-addresses

Seed-adresser hanteras inte via standardprofiler och standardmål, utan i en dedikerad nod i Adobe Campaign-hierarkin Resources > Campaign management > Seed addresses.

Du kan skapa undermappar för att ordna startadresserna. Om du vill göra det högerklickar du på noden Seed addresses och väljer Create a new ‘Seed addresses’ folder. Namnge undermappen och tryck sedan på Enter för att validera. Nu kan du skapa eller kopiera dirigerade adresser till den här undermappen. Mer information finns i Definiera adresser.

Med Adobe Campaign kan ni också skapa mallar för dirigerade adresser som importeras till leveranser eller kampanjer och som anpassas utifrån de specifika behoven hos de aktuella leveranserna och kampanjerna. Se Skapa dirigerade adressmallar.

Definiera adresser defining-addresses

Följ stegen nedan för att skapa dirigerade adresser:

 1. Klicka på knappen New ovanför listan med dirigerade adresser.

 2. Ange data som är länkade till adressen i matchande fält på fliken Recipient. De tillgängliga fälten motsvarar standardfälten i leveransmottagarnas profiler (nms:mottagartabell): namn, förnamn, e-post osv.

  note note
  NOTE
  Adressetiketten fylls automatiskt i med det efternamn och förnamn som du har definierat.
  Du behöver inte ange alla fält på varje flik när du skapar en startadress. Personaliseringselement som saknas anges slumpmässigt under leveransanalysen.

 3. På fliken Address fields anger du de värden som ska infogas i leveransloggarna under analysfasen (i tabellen nms:broadLog).

 4. På fliken Additional data anger du de personaliseringsdata som används för leveranser som har skapats i arbetsflödena för datahantering och som du vill tilldela ett specifikt värde till.

  note note
  NOTE
  Kontrollera att ytterligare måldata har definierats med ett alias som börjar med @ i aktiviteten Enrichment. Annars kan du inte använda dem på rätt sätt med dina dirigerade adresser i leveransaktiviteten.

Skapar mallar för dirigerade adresser creating-seed-address-templates

Om du vill skapa adressmallar som ska importeras och ändras för varje leverans, är processen densamma som när du definierar en ny dirigeringsadress. Den enda skillnaden är att adresser för startadressmallar måste lagras i en mapp av typen "Mall".

Så här definierar du en mallmapp:

 1. Skapa en ny typmapp för Seed addresses, högerklicka på mappen och välj Properties….

 2. Klicka på fliken Restriction och lägg till följande filtervillkor: @isModel = true.

  Adresser som lagras i den här mappen kan nu användas som adressmallar. Du kan importera dem till leveranser eller kampanjer och anpassa dem baserat på specifika behov för de aktuella leveranserna och kampanjerna (se Lägg till dirigerade adresser).

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1