Så här aktiverar du Microsoft Edge Chromium i din miljö edge-conf

Vad har ändrats?

Efter att Microsoft Internet Explorer 11 har upphört att gälla används Edge Chromium i renderingsmotorn HTML för kontrollpaneler i klientkonsolen, med början från Campaign Classic v7.3.

Förutom installationen av Microsoft Edge Webview 2 runtime, som nu är obligatoriskt för alla klientkonsolinstallationer, måste Microsoft Edge Chromium vara aktiverat på dina instanser.

NOTE
När du har aktiverat Microsoft Edge Chromium kommer genvägen Ctrl+F (Windows) eller Command+F (Mac) för att öppna webbläsarens sökdialogruta inte längre att fungera.

Påverkas du?

Om din miljö har uppgraderats till Campaign Classic v7.3 (eller senare) påverkas du.

Hur uppdaterar jag?

 • Som värd-kund har Adobe redan aktiverat Microsoft Edge Chromium på din(a) instans(er). Ingen ytterligare åtgärd krävs.

 • Som lokal/hybridkund måste du aktivera Microsoft Edge Chromium för dina instanser.

  När du uppgraderar till Campaign Classic v7.3 (och senare) finns ett nytt webView2Mode-attribut i konfigurationsfilen för Campaign-servern serverConf.xml. Det här attributet måste aktiveras.

  Om du vill göra det utför du följande steg i alla miljöer (MKT, MID, RT):

  1. Redigera konfigurationsfilen för Campaign-servern (serverConf.xml)

  2. Ange webView2Mode = "1" i modulen <web>

  3. Kör följande kommando för att läsa in serverkonfigurationen igen:

   code language-none
   nlserver config -reload
   
  4. Kör följande kommando för att starta om webbservern:

   code language-none
   nlserver restart web
   
  5. Om din miljö använder Apache som webbserver kör du följande kommando för att starta om Apache:

   code language-none
   /etc/init.d/apache2 restart
   
NOTE
Om du har frågor om de här ändringarna kan du kontakta Adobes kundtjänst.

Relaterade ämnen

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1