[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Det gick inte att ansluta failure-to-connect

Orsaken till ett anslutningsproblem kan vara flera och beror på olika sammanhang.

Du kan testa följande tester och om anslutningsfelet kvarstår kontaktar du Adobe kundtjänst.

Kontroller
Upplösning
Har du Internetåtkomst från datorn?
Kontrollera att du kan ansluta till webbplatser på Internet (till exempel). Om du inte kan ansluta finns problemet på datorn. Kontakta systemadministratören.
Kan du ansluta till servern som är värd för Adobe Campaign via en annan tjänst?
Anslut till servern via SSH eller på något annat sätt. Om detta inte är möjligt har värdföretaget ett problem. Kontakta systemadministratören.
svarar webbservern?
Anslut till Adobe Campaign-serverns åtkomst-URL med en webbläsare: http(s):// <urlserver>. Om den inte svarar stoppas webbservern på datorn. Kontakta systemadministratören för värdföretaget för att starta om tjänsten.
Har Adobe Campaign integrerats korrekt?
Logga in på URL http(s)://<urlserver>/r/test . Servern ska returnera följande typ av meddelande: <redir status='OK' date='YYY/MM/DD HHSS' build='XXXX' host='<hostname>' localHost='<server>'/> Om du inte får det här resultatet bör du kontrollera i webbserverkonfigurationen att integreringen har beaktats.
Anslut till följande URL: http(s)://<URLSERVER>/nl/jsp/logon.jsp
Om du får ett Tomcat Java-fel kontrollerar du om JAVA-integreringen är korrekt. Den är integrerad i filen [sökväg för programmet]/nl6/customer.sh
Anslut till följande URL: http(s)://<URLSERVER>/nl/jsp/logon.jsp
Om du får en tom sida kontrollerar du om Adobe Campaign webbmodul har startats. Kommandot nlserver pdump ska returnera Application Server för Adobe Campaign Classic (7.X YY.R build XXX@SHA1) av DD/MM/YYYY. Om inte startar du om modulen med kommandot nlserver som startar webben
Kontrollera den allmänna konfigurationen för säkerhetszonerna.
Mer information om hur du konfigurerar säkerhetszoner finns i det här avsnittet.
Kommandots lserver-pdump returnerar Inga aktiviteter
Du måste starta om hela Adobe Campaign-programmet. Använd följande kommando för att göra detta: nlserver watchdog -svc -noconsole
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1