[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Konfigurera alternativ för URL-spårning personalizing-url-tracking

Avancerade inställningar för meddelandespårning är tillgängliga via Tracking & Images i verktygsfältet i leveransguiden.

NOTE
Hanteringen av bilder i e-postmeddelanden är också konfigurerad i det här fönstret. Se Lägg till bilder.

Du kan konfigurera spårningsalternativen:

  • Aktivera/inaktivera URL-spårning för alla meddelanden.

    note caution
    CAUTION
    När spårning inte är aktiverat för en leverans (dvs. Activate tracking inte valt) är rapporter och data som rör spårning inte tillgängliga: Öppnar, snabbklickningar och spårade URL:er visar inga data, och Tracking logs flikar visas inte för den här leveransen.
  • Aktivera/inaktivera spårning för meddelande öppnas.

De spårade URL:erna visas i det centrala fönstret i trädform.

Du kan aktivera eller inaktivera spårning individuellt för varje URL för meddelandet. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

The Advanced kan du anpassa beräkningsformlerna för de spårade URL:erna och den inledande URL:en.

CAUTION
Inställningarna på den här fliken kan bara ändras av expertanvändare.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1