[v7]{class="badge informative" title="Gäller Campaign Classic v7"} [v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Användningsfall: välj dirigerade adresser enligt villkor use-case-selecting-seed-addresses-on-criteria

Inom ramen för en leverans eller en kampanj Edit the dynamic condition… kan du välja dirigerade adresser baserat på särskilda urvalskriterier.

I det här fallet används webbplatsen Mitt onlinebibliotek vill personalisera sina nyhetsbrev enligt kundernas litterära smak.

Tillsammans med inköpsavdelningen har användaren som ansvarar för leveranser skapat ett nyhetsbrev för prenumeranter som har köpt polisnoveler.

För att kunna dela slutresultatet av samarbetet med dem bestämmer sig leveranschefen för att lägga till sina kollegor från inköpsavdelningen till leveransen som dirigeringsadresser. Om du använder ett dynamiskt villkor kan du spara tid när du konfigurerar och uppdaterar adresser.

Om du vill använda det dynamiska villkoret måste du ha:

 • en leverans som är klar att skickas,
 • dirigerade adresser som har ett gemensamt värde. Värdet kan vara ett fält som redan finns i Adobe Campaign. I det här exemplet delar dirigeringsadresserna värdet"Inköp" i fältet"Avdelning", som inte finns i programmet som standard.

Steg 1 - Skapa en leverans step-1---creating-a-delivery

Stegen för att skapa en leverans finns i Skapa en e-postleverans -avsnitt.

I det här exemplet har leveranshanteraren skapat nyhetsbrevet och valt mottagare.

Steg 2 - Skapa ett gemensamt värde step-2---creating-a-common-value

Om du vill skapa ett gemensamt värde som det i vårt exempel (inköpsavdelningen) måste du först utöka dataschema av dina dirigerade adresser och redigera det tillhörande indataformuläret.

Utöka dataschemat extending-the-data-schema

Mer information om schematillägg finns i det här avsnittet.

 1. I Administration > Configuration > Data schemas noden, klicka på New -ikon.

 2. I Creation of a data schema väljer du Extension of a schema och klicka Next.

 3. Välj Seed addresses källschema, ange doc som Namespace och klicka Ok.

 4. Klicka på Save.

 5. I schemaredigeringsfönstret kopierar du raderna nedan och klistrar in dem i det område som visas på skärmbilden.

  code language-none
   <element name="common">
    <element label="Recipient" name="custom_nms_recipient">
     <attribute label="Department" length="80" name="workField" template="nms:recipient:recipient/@company"
           type="string" userEnum="workField"/>
    </element>
   </element>
  

  Kopiera sedan följande rader och klistra in dem under Seed to insert in the export files -element.

  code language-none
    <element aggregate="doc:seedMember:common">
   </element>
  

  I det här fallet anger du att en ny uppräkning med namnet Department har skapats i dirigeringsadresstabellen och baseras på standarden @company uppräkningsmall (märkt under namnet Företag i utsädesadressformuläret).

 6. Klicka på Save.

 7. I Tools > Advanced väljer du Update database structure alternativ.

 8. När uppdateringsguiden visas klickar du på Next för att komma åt fönstret Redigera tabeller: ändringar som gjorts i schemat för startadressdata kräver en strukturuppdatering.

 9. Följ guiden tills du kommer till sidan för att köra uppdateringen. Klicka på knappen Start.

  När uppdateringen är klar kan du stänga guiden.

 10. Koppla från och återanslut sedan till Adobe Campaign. Ändringarna i schemat för startadressdata gäller nu. För att de ska kunna visas på startadressens skärm måste du uppdatera den associerade Input form. Se Uppdatera indataformuläret -avsnitt.

Utöka dataschemat från en länkad tabell extending-the-data-schema-from-a-linked-table

Startadressernas dataschema kan använda värden från en tabell som är länkad till mottagardataschemat - mottagare (nms).

Användaren vill till exempel integrera Internet Extension finns i Country tabell som är länkad till mottagarschemat.

De måste därför utöka dataschemat för dirigerade adresser så som beskrivs i avsnittet. Men de kodrader som ska integreras på steg 4 är följande:

<element name="country">
   <attribute label="Internet Extension" length="2" name="iana" type="string"/>
   <attribute label="Country ISO" length="2" name="countryIsoA2" type="string"/>
  </element>

De anger

 • som användaren vill skapa ett nytt element med namnet Internet Extension,
 • att det här elementet kommer från Country tabell.
CAUTION
I namnet på den länkade tabellen måste du ange xpath-dst av den länkade tabellen.
Detta finns i Country -element i mottagartabellen.

Användaren kan sedan följa steg 5 och uppdatera Input form av utsädesadresserna.

Se Uppdatera indataformuläret -avsnitt.

Uppdatera indataformuläret updating-the-input-form

 1. I Administration > Configuration > Input forms nod, hitta indataformuläret för dirigerade adresser.

 2. Redigera formuläret och infoga följande rad i dialogrutan Recipient behållare.

  code language-none
  <input xpath="@workField"/>
  

 3. Spara ändringarna.

 4. Öppna en startadress. The Department fältet visas i Recipient tabell.

 5. Redigera de dirigerade adresser som du vill använda för leveransen och ange Inköp som värdet i Department fält.

Steg 3 - Definiera villkoret step-3---defining-the-condition

Nu kan du ange det dynamiska villkoret för startadresserna för leveransen. Så här gör du:

 1. Öppna en leverans.

 2. Klicka på To sedan länken Seed addresses -fliken för att öppna Edit the dynamic condition… länk.

 3. Välj det uttryck som gör att du kan välja vilka dirigerade adresser du vill använda. Här väljer användaren Department (@workField) -uttryck.

 4. Välj det värde du vill ha. I det här exemplet väljer användaren Inköp -avdelning i den nedrullningsbara listan med värden.

  note note
  NOTE
  Schematillägget som skapades tidigare kommer från mottagare schema. Värdena som visas på skärmen ovan kommer från en uppräkning av mottagare schema.
 5. Klicka på Ok.

  Frågan visas i Select target -fönstret.

 6. Klicka Ok för att godkänna frågan.

 7. Analysera leveransen och klicka sedan på Delivery för att komma åt leveransloggarna.

  Startadresserna för inköpsavdelningen visas som väntande leveranser, precis som för mottagarna eller andra startadresser.

 8. Klicka på Send för att starta leveransen.

  Medlemmarna på inköpsavdelningen utgör en del av dina dirigerade adresser som får leveransen i sin inkorg.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1