Uppdatering av servercertifikat för tjänsten Apple Push Notification apns-certificate-update

Den 29 mars 2021 påverkade en infrastrukturuppdatering för Apple Push Notification service (APNs) Adobe Campaign Classic iOS-kanal. En ändring av operativsystemets konfiguration är obligatorisk för att undvika avbrott i iOS push-kanaler.

Läs mer om ändringar av APN:er på den här sidan.

Som värdkund behövs ingen åtgärd: Adobe har redan införlivat det nya rotcertifikatet i din miljö.

Som lokal/hybridkund måste du uppdatera konfigurationen för att säkerställa en sömlös övergång före den 29 mars 2021.

Följ stegen nedan för att införliva det nya certifikatet:

  1. Hämta AAACertificateServices 5/12/2020-rotcertifikatet från den här sidan.

  2. Kontrollera att AAA-certifikatet finns i både ditt operativsystem och JAVA-förtroenden. Om inte, lägg till den.

  3. Starta om Adobe Campaign webbtjänst:

    code language-none
    nlserver restart web
    
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1