Skapa nya instanser creating-new-instances

När Adobe Campaign är installerat och instansen har skapats kan du lägga till en ny instans från konsolen. I det här läget kan du skapa spårningsinstanser utan att komma åt konsolen.

Om du vill göra det loggar du in på en befintlig databas och utför följande steg:

  1. Deklarera en ny instans

    Gå till Tools > Advanced > Declare a new instance… för att starta guiden.

    Ange parametrarna för den nya instansen. Mer information finns i Skapa en instans och logga in.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1