[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Introduktion introduction

I det här avsnittet beskrivs hur du uppgraderar Adobe Campaign, klientsidan och serversidan, och hur du går över till Unicode för en befintlig instans.

NOTE
För instanser av värdbaserade/hanterade tjänster måste du koordinera med Adobe-administratören.
För lokala instanser kan du få hjälp av Adobe Consultants.

Uppgraderingen måste utföras på alla servrar där Adobe Campaign är installerat.

  1. Migrera omdirigerings- och spårningsservrar (Apache/IIS).
  2. Migrera Power Booster-/klusterservrarna.
  3. Migrera marknadsföringsservern.

Adobe Campaign bygger på flera processer som körs på serversidan och som du måste hantera under uppdateringar, särskilt:

  • Programserver (nlserver web)
  • Leveransserver (nlserver mta)
  • Omdirigeringsserver (webmdl)
CAUTION
Klientkonsolen ska finnas på samma version som serverinstansen.
NOTE
Mer information om de olika Adobe Campaign-processerna finns i det här avsnittet.
När du använder arkitekturen av typen Power Booster eller Power Cluster måste du tillämpa den här processen på alla Power Booster-/Cluster-servrar.

Om den nya versionen innebär en ändring av databasstrukturen rekommenderar vi att du startar om servrarna i följande ordning:

  1. Programserver (nlserver web),
  2. Omdirigeringsserver (webmdl),
  3. Leveransserver (nlserver mta).
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1