[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Rapportens egenskaper properties-of-the-report

Ni kan anpassa och konfigurera rapporten efter era behov. Om du vill göra det redigerar du egenskaperna för den. Rapportegenskaper nås via knappen Properties ovanför aktivitetssekvensdiagrammet.

Allmänna egenskaper beskrivs nedan. Avancerade funktioner som konfigurerats på flikarna Parameters, Variables och Scripts beskrivs i det här avsnittet.

Allmänna egenskaper overall-properties

På fliken General i rapportegenskaperna kan du redigera inställningarna som listas nedan:

 • Rapportens etikett och interna namn. Internal name används i den slutliga URL:en för rapporten. Den ska inte ändras efter att rapporten har skapats.

 • Rapporten Mapp markeras när rapporten skapas. Ett tips är att skapa en dedikerad mapp för anpassade rapporter så att de inte blandas med inbyggda rapporter.

 • Lagring väljs när rapporten skapas. Om du vill ändra datatabellen för rapporten klickar du på ikonen Select link till höger om fältet Document type.

 • Åtkomstkontrollens parametrar. Dessa inställningar beskrivs nedan.

Kontrollera åtkomst till rapporten report-accessibility

En rapport kan nås via Adobe Campaign-konsolen eller en webbläsare. I så fall kan det vara nödvändigt att konfigurera åtkomstkontrollen för rapporten enligt nedan.

Möjliga alternativ är:

 • Anonymous access: Det här alternativet ger obegränsad åtkomst till rapporten. Det går dock inte att manipulera något.

  Behörigheter för den tekniska operatorn"webbapp" används för att visa rapportelement. Läs mer i det här avsnittet.

 • Access control: Med det här alternativet kan Adobe Campaign-operatorer komma åt det när de har loggat in.

 • Specific account: Med det här alternativet kan du köra rapporten med rättigheter för operatorn markerad i fältet Operator.

Översätt din rapport report-localization

Du kan konfigurera de språk som du vill att rapporten ska översättas till. Klicka på fliken Localization om du vill göra det.

Redigeringsspråket är det språk du skriver på. När du lägger till ett språk visas underfliken på rapportredigeringssidan.

NOTE
Mer information om webbsideslokalisering i Campaign finns i det här avsnittet.

Anpassa rendering av HTML personalizing-html-rendering

På fliken Rendering kan du anpassa sidans datavisningsläge. Du kan välja:

 • Navigeringstypen i rapporten: via knappar eller länkar.
 • Standardpositionen för etiketter för rapportelement. Den här positionen kan laddas över för varje element.
 • Den mall eller det tema som används för att generera rapportsidor.

Anpassa felsidan personalizing-the-error-page

På fliken Error page kan du konfigurera det meddelande som visas om ett fel uppstår i rapportvisningen.

Du kan definiera texter och länka dem till specifika identifierare för att hantera rapportlokalisering. Mer information finns i Lägga till ett sidhuvud och en sidfot.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1