[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Kom igång med import- och exportjobb about-generic-imports-exports

Adobe Campaign Classic erbjuder allmän import och export. De gör att du till exempel kan extrahera en lista över kunder eller potentiella kunder som sedan blir en del av målpopulationen eller förse din databas med data från externa filer.

Upptäck den här funktionen i en video

Generisk import och export hanteras från noden Profiles and Targets > Jobs > Generic imports and exports i Adobe Campaign-trädet.

Så här utför du allmänna import- och exportåtgärder:

  1. Skapa en import- eller exportmall (valfritt).
  2. Skapa ett import- eller exportjobb.
  3. Konfigurera och kör jobbet import eller export.
  4. Övervaka körningen av jobbet.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1