[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa import- och exportmallar creating-import-export-templates

Mallar för import och export lagras i Resources > Templates > Job templates katalog i Adobe Campaign-trädet.

Som standard finns det tre importmallar och en exportmall i den här katalogen. De får inte ändras.

  • Den inbyggda mallen Import denylist har redan konfigurerats för att importera en lista med e-postadresser som har lagts till i blockeringslista.

  • The New text import och New text export -mallar kan du konfigurera en import- eller exportfunktion från början.

Du kan duplicera befintliga mallar för att skapa egna mallar eller skapa en ny mall via New > Import template / Export template -menyn.

Processen att konfigurera en mall är då densamma som beskrivs i följande avsnitt:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1