Om inkommande kanaler about-inbound-channels

Erbjudandena kan presenteras på olika erbjudanden med hjälp av en ingående eller utgående kanal. I det här kapitlet beskrivs några specifika funktioner för inkommande kanaler.

Du kan också titta på den här videon som beskriver hur du levererar ett erbjudande på en inkommande kanal.

För att ett erbjudande ska kunna väljas ut av erbjudandemotorn måste det godkännas och vara tillgängligt i en live-miljö Mer information finns i Godkänna och aktivera ett erbjudande.

När en kontakt är inkommande kan det uppstå två möjliga konsekvenser: den användare som bläddrar bland sidorna kan identifieras av webbplatsen eller inte. Erbjudandemotorn ger olika erbjudanden beroende på om användaren identifieras eller inte.

Innan du kan presentera erbjudanden på en inkommande kanal måste du konfigurera det erbjudandemotorsamtal där du vill att erbjudandena ska presenteras. I de flesta fall för inkommande interaktion är detta webbsidan.

NOTE
För inkommande interaktioner måste du särskilt konfigurera erbjudandemotorn så att den kan presentera och uppdatera ett eller flera erbjudanden.
Du måste också aktivera enhetsläge på dina erbjudanden. Mer information finns i avsnittet Skapa erbjudandemellanslag.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1