[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Infoga dynamiskt innehåll för mål inserting-a-dynamic-image

På den här sidan får du lära dig att integrera ett dynamiskt erbjudande från Adobe Target i ett e-postmeddelande i Adobe Campaign.

Målet är att skapa en leverans med ett bildblock som dynamiskt ändras beroende på mottagarens land: informationen skickas med varje mbox-begäran och beror på mottagarens IP-adress.

I det här meddelandet kan bilderna variera dynamiskt beroende på följande användarupplevelser:

 • E-postmeddelandet öppnas i Frankrike.
 • E-postmeddelandet öppnas i USA.
 • Om inget av dessa villkor är uppfyllda visas en standardbild.

Gör så här:

Infoga det dynamiska erbjudandet i ett e-postmeddelande inserting-dynamic-offer

När du har definierat mål och innehåll för ditt e-postmeddelande i Adobe Campaign kan du infoga en dynamisk bild från Target.

Det gör du genom att ange standardbildens URL-adress, platsnamnet och fälten som du vill överföra till Mål.

I Adobe Campaign finns det två sätt att infoga en dynamisk bild från Target i ett e-postmeddelande:

 • Om du använder redigeraren för digitalt innehåll väljer du en befintlig bild och väljer Insert > Dynamic image served by Adobe Target i verktygsfältet.

 • Om du använder standardredigeraren placerar du markören där du vill infoga bilden och väljer Include > Dynamic image served by Adobe Target… från personaliseringsmenyn.

Definiera bildparametrarna defining-image-parameters

 • The Default image's URL: Den bild som visas när inget av villkoren är uppfyllt. Du kan också välja en bild från ditt resursbibliotek.
 • The Target location: Ange ett namn för platsen för ditt dynamiska erbjudande. Du måste välja den här platsen i din Target-aktivitet.
 • The Landing Page: Om du vill att standardbilden ska dirigeras om till en standardstartsida. Den här URL:en är endast till för de fall då standardbilden visas i det slutliga e-postmeddelandet och är valfri.
 • The Additional decision parameters: Ange mappningen mellan fälten som definieras i Adobe Target-segmenten och Adobe Campaign-fälten. De Adobe Campaign-fält som används måste ha angetts i rutan. I vårt exempel har vi lagt till fältet Land.

Om du använder Enterprise-behörigheter i inställningarna för Adobe Target lägger du till motsvarande egenskap i det här fältet. Läs mer om behörigheter för Target Enterprise i den här sidan.

Skapa omdirigeringserbjudanden create-redirect-offers

I Target kan ni skapa olika versioner av ert erbjudande. Beroende på användarupplevelsen kan ett omdirigeringserbjudande skapas och du kan ange vilken bild som ska visas.

I vårt fall behöver vi två omdirigeringserbjudanden, det tredje (standarderbjudandet) ska definieras i Adobe Campaign.

 1. Skapa ett nytt omdirigeringserbjudande i Target Standard från Content flik, klicka Code offers.

 2. Klicka Create och sen Redirect Offer.

 3. Ange ett namn för erbjudandet och URL:en för bilden.

 4. Följ samma procedur för det återstående omdirigeringserbjudandet. Se denna sida för mer information om detta.

Skapa målgrupper audiences-target

I Target måste ni skapa de två målgrupper som de personer som besöker ert erbjudande kategoriseras efter det innehåll som ska levereras. För varje målgrupp lägger du till en regel som definierar vilka som ska kunna se erbjudandet.

 1. Skapa en ny målgrupp i Target med Audiences flik, klicka Create Audience.

 2. Ge er målgrupp ett namn.

 3. Klicka Add a rule och välj en kategori. Regeln använder särskilda kriterier för att rikta in sig på besökarna. Du kan förfina reglerna genom att lägga till villkor eller genom att skapa nya regler i andra kategorier.

 4. Följ samma procedur för de återstående målgrupperna.

Skapa en upplevelseinriktad aktivitet creating-targeting-activity

I Target måste vi skapa en Experience Targeting-aktivitet, definiera olika upplevelser och koppla dem till motsvarande erbjudanden.

Definiera målgruppen defining-the-audience

 1. Skapa en Experience Targeting-aktivitet från Activities flik, klicka Create Activity sedan Experience Targeting.

 2. Välj Form as Experience Composer.

 3. Välj en målgrupp genom att klicka på Change audience -knappen.

 4. Välj målgruppen som skapades i föregående steg.

 5. Skapa en ny upplevelse genom att klicka Add Experience Targeting.

Definiera plats och innehåll defining-location-content

Lägg till innehåll för varje målgrupp:

 1. Välj det platsnamn du valde när du infogade det dynamiska erbjudandet i Adobe Campaign.

 2. Klicka på listruteknappen och välj Change Redirect Offer.

 3. Välj det omdirigeringserbjudande som du tidigare har skapat.

 4. Följ samma steg för den andra upplevelsen.

Definiera aktiviteten defining-activity

The Target fönstret sammanfattar din aktivitet. Om det behövs kan ni lägga till andra upplevelser.

The Goal & Settings kan du anpassa din aktivitet genom att ange prioritet, mål eller varaktighet.

The Reporting Settings kan du välja en åtgärd och redigera parametrarna som avgör när ditt mål uppnås.

Förhandsgranska och skicka e-postmeddelandet preview-send-email

I Adobe Campaign kan du nu förhandsgranska ditt e-postmeddelande och testa återgivningen i olika mottagare. Du kommer att märka att bilden ändras beroende på de olika upplevelser som skapas. Mer information om hur du skapar e-postmeddelanden finns i detta page.

Du kan nu skicka ditt e-postmeddelande med ett dynamiskt erbjudande från Target.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1