parameters-element parameters--element

Innehållsmodell content-model-13

parametrar:==param

Attribut attributes-13

Ingen

Överordnade parents-13

<method>

Barn children-13

<param>

Beskrivning description-13

Det här elementet definierar en grupp med <parameter> -element.

Användning och användningssammanhang use-and-context-of-use-8

Detta element är obligatoriskt, även för en <param> underordnat element för <method> -element.

Attributbeskrivning attribute-description-13

Ingen

Exempel examples-10

<parameters
... //definition of one or more <param
</parameters>
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1