[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa personaliserade PDF-dokument generating-personalized-pdf-documents

Om PDF-dokument med variabel kod about-variable-pdf-documents

Med Adobe Campaign kan du generera variabla PDF-dokument för e-postbilagor från dokument i LibreOffice eller Microsoft Word.

Följande tillägg stöds: .docx, .doc och .odt.

För att personalisera dina dokument finns samma JavaScript-funktioner som för e-postpersonalisering.

Du måste aktivera “The content of the file is personalized and converted to PDF during the delivery of each message” alternativ. Det här alternativet är tillgängligt när du bifogar filen till e-postmeddelandet. Mer information om hur du bifogar en beräknad fil finns i Bifoga filer -avsnitt.

Exempel på en anpassning av en fakturarubrik:

Om du vill generera dynamiska tabeller eller inkludera bilder via en URL-adress måste du följa en viss process.

Generera dynamiska tabeller generating-dynamic-tables

Så här genererar du dynamiska tabeller:

 • Skapa en tabell med tre rader och så många kolumner som behövs, och konfigurera sedan tabellens layout (kanter osv.).

 • Placera markören på tabellen och klicka på Table > Table properties -menyn. Gå till Table och ange ett namn som börjar med NlJsTable.

 • I den första cellen på den första raden definierar du en slinga ("for", till exempel) som aktiverar iteration på de värden som du vill visa i tabellen.

 • I varje cell på den andra raden i tabellen infogar du skript som returnerar de värden som ska visas.

 • Stäng slingan på tabellens tredje och sista rad.

  Exempel på en dynamisk tabelldefinition:

Infoga externa bilder inserting-external-images

Det är praktiskt att infoga externa bilder om du t.ex. vill anpassa ett dokument med en bild vars URL anges i ett fält hos mottagaren.

För att göra detta måste du konfigurera ett personaliseringsblock och sedan ta med ett anrop till personaliseringsblocket i den bifogade filen.

Exempel: infoga en personlig logotyp beroende på mottagarens land

Steg 1: Skapa den bifogade filen:

 • Infoga anropet till personaliseringsblocket: <%@ include view="blockname" %>.
 • Infoga innehållet (anpassat eller inte) i filens brödtext.

Steg 2: Skapa personaliseringsblocket:

 • Gå till Resources > Campaign management > Personalization blocks Adobe Campaign Console-menyn.

 • Skapa ett nytt anpassningsblock för Min logotyp med"Min_logotyp" som internt namn.

 • Klicka på Advanced parameters… sedan kontrollera “The content of the block is included in an attachment” alternativ. Detta gör att du kan kopiera definitionen av anpassningsblocket direkt till innehållet i OpenOffice-filen.

  Ni måste skilja på två typer av deklarationer inom personaliseringsblocket:

  • Adobe Campaign-koden för de anpassningsfält där"öppna"- och"stängda"-texterna måste ersättas med escape-tecken (respektive) &lt; och &gt;).
  • Hela OpenOffice XML-koden kopieras till OpenOffice-dokumentet.

I exemplet ser personaliseringsblocket ut så här:

<% if (recipient.country.label == "Germany") { %>
<draw:frame svg:width="4cm" svg:height="3cm">
<draw:image xlink:href=https://..../logo_germany.png />
</draw:frame>
<% } else
if (recipient.country.label == "USA")
{ %>
<draw:frame svg:width="4cm" svg:height="3cm">
<draw:image xlink:href=https://..../logo_USA.png />
</draw:frame>
<% } %>

Beroende på vilket land mottagaren bor visas personalisering i det dokument som är länkat till leveransen:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1