Live- och designmiljöer live-design-environments

Verksamhetsprincip operating-principle

Interaktionen fungerar med två typer av erbjudandemiljöer:

 • Design erbjuder miljöer som innehåller erbjudanden som redigeras och kan ändras. Dessa erbjudanden har inte gått igenom godkännandecykeln och levereras inte till kontakter.
 • Live erbjuder miljöer som innehåller godkända erbjudanden när de presenteras för kontakter. Erbjudandena i den här miljön är skrivskyddade.

Varje Design-miljö är länkad till en Live-miljö. När ett erbjudande är klart blir dess innehåll och behörighetskrav föremål för en godkännandecykel. När den här cykeln är slutförd distribueras det aktuella erbjudandet automatiskt till miljön Live. Från och med nu finns den tillgänglig för leverans.

Som standard levereras interaktion med en Design-miljö och en Live-miljö länkad till den. Båda miljöerna är förkonfigurerade för den inbyggda mottagartabellen.

NOTE
Om du vill skapa en annan tabell (besökstabell för anonyma erbjudanden eller en viss mottagartabell) måste du använda guiden för målmappning för att skapa miljöerna. Mer information finns i Skapa en erbjudandemiljö.

Erbjudandeansvariga och leveranschefer har tillgång till olika miljövyer. Leveransansvariga kan bara visa erbjudandemiljön Live och använda erbjudanden för att leverera dem. Erbjudandehanterare kan visa och ändra miljön Design och visa miljön Live. Mer information finns i Operatorprofiler.

Skapa en erbjudandemiljö creating-an-offer-environment

Som standard levereras Interaction med en förkonfigurerad miljö för att rikta sig till mottagartabellen (identifierade erbjudanden). Om du vill ha en annan tabell som mål (besökstabell för anonyma erbjudanden eller en viss mottagartabell) måste du använda följande konfigurationer:

 1. Placera markören på noden Administration > Campaign management > Delivery mappings. Högerklicka på den leveranskarta som du vill använda (Visitors om du vill använda anonyma erbjudanden) och välj Actions > Modify the options of the targeting dimension.

 2. Klicka på Next för att fortsätta till nästa skärm i guiden, markera kryssrutan Generate a storage schema for propositions och klicka på Save.

  note note
  NOTE
  Om rutan redan är markerad avmarkerar du den och markerar den sedan igen.
 3. Adobe Campaign skapar två miljöer (Design och Live) med målinformation från den målmappning som tidigare aktiverats. Miljön är förkonfigurerad med målinformationen.

  Om du har aktiverat Visitor-mappning kontrolleras rutan Environment dedicated to incoming anonymous interactions automatiskt på miljöns General-flik.

  Med det här alternativet kan du aktivera anonyma interaktionsspecifika funktioner, särskilt när du konfigurerar miljön, som innehåller blanksteg. Du kan också konfigurera alternativ som gör att du kan växla från en identifierad miljö till en anonym miljö.

  Du kan t.ex. länka en mottagarmiljö till ett tillgängligt utrymme (identifierad kontakt) med ett erbjudande som matchar en besökarmiljö (oidentifierad kontakt). På så sätt kommer olika erbjudanden att göras tillgängliga för kontakten beroende på om kontakten identifieras eller inte. Mer information finns i Skapa erbjudandemellanslag.

NOTE
Mer information om anonyma interaktioner i en inkommande kanal finns i Anonyma interaktioner.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1