[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Filtreringsalternativ filtering-options

Om filtrering about-filtering

Som standard visar Adobe Campaign alla data i databasen som den berörda operatorn har läsbehörighet för.

Dessa data kan filtreras med hjälp av alternativen som finns i det övre avsnittet i webbläsarfönstret.

Det finns flera sätt att filtrera de data som ska visas. Dessa kan vid behov användas tillsammans:

Filtrera efter mapp filter-by-folder

Klicka på Folder om du vill välja den mapp som innehåller de data som ska visas.

Endast profilerna i mappen visas:

Använd krysset till höger om mappmarkeringsfältet för att återgå till standardvisningsläget.

Filtrera efter status filter-by-status

Beroende på vilken typ av information som visas kan du använda ett filter efter status eller efter läge. För leveranser kan du t.ex. välja att bara visa de färdiga leveranserna enligt nedan:

Beställ av order-by

Du kan välja sorteringsordning för de data som finns på sidorna via den nedrullningsbara listan till höger om filtreringsfältet per mapp. Innehållet i det här fältet beror på vilken typ av data som finns på sidan.

Du kan till exempel sortera uppgifter efter prioritet, skapandedatum eller i alfabetisk ordning.

Använd sökfältet för att snabbt komma åt objektet du söker efter: ange tecknen som finns i etiketten eller det interna namnet på objektet som du vill visa och bekräfta sedan att du vill använda ett automatiskt filter på data på sidan.

Om du vill visa alla objekt igen klickar du på krysset för att ta bort innehållet i sökfältet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1