[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Åtkomst till spårningsloggarna accessing-the-tracking-logs

När leveransen har skickats och spårning aktiverats, Tracking det tekniska arbetsflödet ansvarar för att hämta spårningsdata. Den körs som standard varje timme.

Den här informationen visas i Tracking -fliken för profilen för mottagare som anges av leveransen, som i följande exempel:

Den är också tillgänglig via Tracking leveransfliken.

NOTE
Om du inte kan se Tracking -fliken för en leverans innebär det att spårning inte har aktiverats. Se det här avsnittet.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1