Power Booster och Power Cluster power-booster-and-power-cluster

Översikt overview

Adobe Campaign tillhandahåller två uppsättningar färdiga arkitektoniska alternativ för att dimensionera driftsättningen:

 • Power Booster

  Det här alternativet har stöd för ytterligare en körningsinstans som är fristående från den primära programinstansen i Adobe Campaign. Dedikerade körningsinstanser kan fjärrhanteras eller hanteras av en tredje part. När det är implementerat hanteras e-postkörning, spårning, speglingssidor och studsmeddelanden oberoende av de centrala programfunktionerna.

 • Power Cluster

  Det här alternativet ger stöd för 2 till N klustrade körningsinstanser som är frikopplade från den primära Adobe Campaign-programinstansen i förhållande till ett visst program. Kluster kan fjärrhanteras, distribueras och hanteras av tredje part. Förutom fördelarna med processisolering möjliggör Adobe Campaign Power Cluster-alternativet redundans och utskalning av strategier med hjälp av maskinvara för förenklad utveckling av SLA eller prestanda.

Berättigade ansökningar eligible-applications

Alternativen Power Booster och Power Cluster kan användas av följande program:

 • Campaign
 • Leverans
 • Meddelandecenter

Matris för arkitektoniska rekommendationer matrix-of-architectural-recommendations

Standardarkitektur
Power Booster
Power Cluster
E-postkampanjer och utgående interaktioner
Upp till ungefär 30 miljoner e-postmeddelanden per månad
30 till 100 miljoner e-postmeddelanden per månad
Över 100 miljoner e-postmeddelanden per månad
Transaktionsmeddelanden
50 000 per timme per körningsserver
50 000 per timme per körningsserver
50 000 per timme per körningsserver
Tillgänglighet
Den primära databasens placering
24/7 utom underhållsfönster och driftstopp för körningsinstansen
Service 24/7/365 möjlig
Säkerhet
Datamarknaden är potentiellt tillgänglig från allmänheten via internet
Datamarknaden är isolerad från frontalkomponenter som riktas mot Internet
Datamarknaden är isolerad från frontalkomponenter som riktas mot Internet
Distributionsmall
Alla på en plats (kan finnas lokalt eller i molnet)
Marknadsföring på plats med körning i molnet möjligt
Marknadsföring på plats med exekvering i molnet; exekvering på olika sätt är möjlig

Rekommendationer recommendations

 • En körningsinstans måste dedikeras till en tjänst. Du kan inte installera ett paket för en tjänst som du inte har prenumererat på. Om du till exempel prenumererar på Power Booster för Meddelandecenter kan du endast installera Execution of transactional messages paket på den dedikerade körningsinstansen. Kontrollera licensavtalet.
 • Eftersom dedikerade instanser (eller kluster) är Adobe Campaign-instanser är rekommendationerna samma som för en huvudinstans. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Kontakta Adobe Campaign Professional Services om du vill konfigurera instansen från en databas-/maskinvarukomponentvy.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1