Förord foreword

I det här dokumentet beskrivs produktionsprocesserna för Adobe Campaign: konfiguration, övervakning, uppgradering, databearbetning, databasunderhåll och rekommendationer. Det finns ett felsökningsavsnitt i slutet av det här dokumentet.

Produktionsförfarandena måste utföras med försiktighet, dess påverkan måste beaktas fullt ut i förväg och förfarandet måste genomföras noggrant. Den får endast utföras av en expertanvändare. Vi rekommenderar att du kontaktar Adobe Campaign innan du påbörjar en produktionsprocedur, speciellt efter uppgraderingen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1