[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Konfigurera integrering AEM Campaign configuring-the-integration

Konfigurationssteg i Adobe Campaign configuring-in-adobe-campaign

Om du vill använda dessa två lösningar tillsammans måste du konfigurera dem så att de ansluter till varandra.

Så här startar du konfigurationen i Adobe Campaign:

För avancerade konfigurationer som hantering av personaliseringsfält och -block. Se Adobe Experience Manager dokumentation.

Installera AEM integreringspaket i Adobe Campaign install-the-aem-integration-package-in-adobe-campaign

Du måste först installera AEM integration paket.

 1. I din Adobe Campaign-instans väljer du Tools i det övre verktygsfältet.

 2. Välj Tools > Advanced > Import package….

 3. Välj Install a standard package.

 4. Kontrollera AEM integration klickar du på Next -knappen.

 5. I nästa fönster klickar du på Start för att starta installationen av paketet. Stäng fönstret när installationen är klar.

Konfigurera säkerhetszonen för AEM configure-the-security-zone-for-aem-operator

The AEM integration paketet anger aemserver i Campaign. Operatorn används för att ansluta Adobe Experience Manager-servern till Adobe Campaign.

Du måste konfigurera en säkerhetszon så att den här operatorn kan ansluta till Adobe Campaign via Adobe Experience Manager.

CAUTION
Vi rekommenderar starkt att du skapar en säkerhetszon som är dedikerad till AEM för att undvika säkerhetsproblem. Mer information finns i installationsprogrammet stödlinje.

Om din Campaign-instans hanteras av Adobe kontaktar du Adobe kundtjänst team. Om du använder Campaign lokalt följer du stegen nedan:

 1. Öppna serverConf.xml konfigurationsfil.

 2. Öppna allowUserPassword den markerade säkerhetszonens attribut och ange den som true.

  Detta gör att Adobe Experience Manager kan ansluta Adobe Campaign via inloggning/lösenord.

Konfigurera det externa kontot configure-the-external-account

The AEM integration paketet skapade det externa kontot för Adobe Experience Cloud. Nu måste du konfigurera den för att ansluta till din Adobe Experience Manager-instans.

Så här konfigurerar du det AEM externa kontot:

 1. Klicka på knappen Explorer.

 2. Välj Administration > Platform > External accounts.

 3. Från External account lista, välj AEM instance.

 4. Ange parametrarna för AEM:

  • Server
  • Account
  • Password
  note note
  NOTE
  Se till att Server adressen avslutas inte med ett avslutande snedstreck.

 5. Kontrollera Enabled box.

 6. Klicka på knappen Save.

Konfigurera AEM resursfiltrering configure-aem-resources-filtering

The AEMResourceTypeFilter används för att filtrera olika typer av Experience Manager-resurser som kan användas i Adobe Campaign. På så sätt kan Adobe Campaign hämta innehåll i Experience Manager som är särskilt utformat för att endast användas i Adobe Campaign.

Kontrollera om AEMResourceTypeFilter är konfigurerat:

 1. Klicka på knappen Explorer.

 2. Välj Administration > Platform > Options.

 3. Från Options lista, välj AEMResourceTypeFilter.

 4. I Value (text) ska sökvägen vara följande:

  code language-none
  mcm/campaign/components/newsletter,mcm/campaign/components/campaign_newsletterpage,mcm/neolane/components/newsletter
  

  Eller i vissa fall:

  code language-none
  mcm/campaign/components/newsletter
  

Konfigurationssteg i Adobe Experience Manager configuring-in-adobe-experience-manager

Så här startar du konfigurationen i Adobe Experience Manager:

 1. Konfigurera replikering för att replikera från AEM till den AEM publiceringsinstansen.

  Mer information om hur du konfigurerar replikering finns i Adobe Experience Manager dokumentation.

 2. Anslut Adobe Experience Manager till Adobe Campaign genom att konfigurera en dedikerad Cloud Service.

  Om du vill veta hur du kopplar ihop båda lösningarna via Cloud Service kan du läsa Adobe Experience Manager dokumentation .

 3. Konfigurera Externalizer-tjänst.

  Läs mer om hur du konfigurerar den i Adobe Experience Manager dokumentation.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1