Uppdatera databasstrukturen updating-the-database-structure

Om du vill använda ändringarna i scheman startar du guiden för databasuppdatering. Den här guiden är tillgänglig via Tools > Advanced > Update database structure . Den kontrollerar om databasens fysiska struktur matchar dess logiska beskrivning och kör SQL-uppdateringsskripten.

Modulerna i databasen fylls i och aktiveras automatiskt.

The Add stored procedures och Import initialization data används för att starta de inledande SQL-skripten och de datapaket som körs när databasen skapas.

Du kan importera en uppsättning data från ett externt datapaket. Gör detta genom att välja Import a package och ange paketets XML-fil.

Följ stegen och visa SQL-skriptet för databasuppdatering:

NOTE
Detta är i ett redigeringsfält och kan ändras för att ta bort eller lägga till SQL-kod.

Starta sedan databasuppdateringen:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1