[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Övervaka leveransen monitoring-deliverability

Nedan hittar du information om de olika övervakningsverktygen i Adobe Campaign samt ytterligare riktlinjer för hur du utnyttjar de funktioner som Adobe Campaign erbjuder för att övervaka din plattforms leveransbarhet.

Kontroll av levererbarhet about-deliverability-monitoring

Den här funktionen är tillgänglig via ett dedikerat paket i Adobe Campaign. Paketet måste vara installerat för att du ska kunna använda det. När du är klar startar du om servern så att paketet kan användas.

 • För värdkunder och hybridkunder Leveransövervakning konfigureras av Adobe teknisk support och konsulter. Kontakta din kontoansvarige på Adobe om du vill ha mer information.

 • För lokala installationer måste du installera Deliverability monitoring (Email Deliverability) via Tools > Advanced > Import package -menyn. Mer information finns i Installera standardpaket för Campaign Classic.

I ADOBE CAMPAIGN CLASSIC Leveransövervakning hanteras av Refresh for deliverability arbetsflöde. Det installeras som standard på alla instanser och gör att du kan initiera listan över regler för studsmeddelanden, domänlistan och listan över MX:er. När Deliverability monitoring (Email Deliverability) paketet är installerat. Det här arbetsflödet körs regelbundet för att uppdatera listan över regler och gör att du kan hantera plattformsleverans aktivt.

Leveranspaketet ger dig tillgång till:

 • The Återgivningsrapport för inkorgen som gör att du kan förhandsgranska meddelanden på större e-postklienter för att skanna innehåll och anseende.
 • Översikt över meddelandekvalitet (inkorg, skräppost).

Övervakningsverktyg monitoring-tools

Du kan även använda följande verktyg:

 • The Delivery throughput rapporten ger dig en översikt över hela plattformens dataflöde under en viss period. Mer information finns i det här avsnittet.

 • Varje leverans genererar en utsändningsstatistikrapport för olika internetleverantörer. Den visar vissa data- och anseendemått som kan påverka leveransförmågan, inklusive följande tal:

  • Hard bounces ange datakvalitet. Talet ska vara mindre än 2%.
  • Soft bounces ange anseende. Talet får inte vara högre än 10 % för någon ISP.

  Mer information finns i Leveransstatistik -avsnitt.

 • Mer generellt är kontrollpanel för leverans ger dig tillgång till

Riktlinjer för övervakning monitoring-guidelines

Här följer ytterligare riktlinjer för leveransövervakning:

 • Kontrollera regelbundet leveransflöde för hela plattformen för att kontrollera om den är förenlig med den ursprungliga installationen.
 • Kontrollera att återförsök är korrekt konfigurerade (30 minuter för återförsöksperiod och mer än 20 försök) i leveransmallar.
 • Kontrollera regelbundet att studsa postlådan är tillgänglig och kontot håller inte på att förfalla.
 • Kontrollera varje leveransflöde, som du kommer åt via kontrollpanel för leverans, för att vara säker på att det är i linje med leveransinnehållets giltighet (t.ex. ska 'flash sales' levereras på några minuter, inte dagar).
 • När du använder vågorkontrollerar du att varje våg har tillräckligt med tid för att slutföra innan nästa våg aktiveras.
 • Kontrollera att antalet fel och nya karantän överensstämmer med andra leveranser.
 • Läs noggrant igenom leveransloggar i detalj kontrollera vilken typ av fel som markeras (blockeringslista, DNS-problem, regler mot skräppost osv.).
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1