Verksamhetsorienterade API:er business-oriented-apis

Business API är specifikt för varje typ av objekt. De har effekt på:

I det här avsnittet beskrivs användningen av tjänsterna "Subscribe", "Unsubscribe" och "SubmitDelivery".

IMPORTANT
Kampanjens JSAPI-dokumentation innehåller ytterligare information om SOAP anrop och användning av JavaScript i Adobe Campaign, samt en fullständig referens till alla metoder och funktioner som används i programmet.

Prenumerera (nms:subscription) subscribe--nms-subscription-

Med den här tjänsten kan du prenumerera på en mottagare av en informationstjänst och uppdatera mottagarprofilen.

Följande parametrar krävs för att anropa tjänsten:

 • autentisering,
 • prenumerationstjänstens interna namn,
 • ett XML-dokument som innehåller mottagarinformationen (från schemat "nms:mottagare"),
 • ett booleskt värde för att skapa mottagare om det inte redan finns ett.

Beskrivning av "subscribe"-metoden i schemat "nms:subscription":

<method name="Subscribe" static="true">
 <parameters>
   <param name="serviceName" type="string" desc="List of information service names (comma separated)"/>
   <param name="recipient" type="DOMElement" desc="Recipient"/>
   <param name="create" type="Boolean" desc="Create recipient if it does not exist"/>
  </parameters>
</method>

Definitionen av avstämningsnyckeln måste anges via attributet _​ key i elementet <recipient> i XML-dokumentet. Innehållet i det här attributet är en kommaavgränsad XPath-lista.

Anropet returnerar inga data, förutom fel.

Exempel examples

Prenumeration med mottagaravstämningsnyckeln på e-postadressen: XML-indatadokumentet måste referera till e-postadressen och definitionen av nyckeln i det här fältet.

<recipient _key="email" email= "john.doe@adobe.com"/>

Uppdaterar både mottagaren och prenumerationen.

<recipient _key="email, [folder-id]" email= "john.doe@adobe.com" folder-id="1305" firstName="John" lastName="Doe"/>

Exempel på SOAP meddelanden example-of-soap-messages

 • Fråga:

  code language-none
  <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
   <SOAP-ENV:Body>
    <m:Subscribe xmlns:m='urn:nms:subscription' SOAP-ENV:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'>
     <sessiontoken xsi:type='xsd:string'/>
     <service xsi:type='xsd:string'>SVC1</service>
     <content xsi:type='' SOAP-ENV:encodingStyle='http://xml.apache.org/xml-soap/literalxml'>
      <recipient _key="@email" email= "john.doe@adobe.com/>
     </content>
     <create xsi:type='xsd:boolean'>true</create>
    </m:Subscribe>
   </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
  
 • Svar:

  code language-none
  <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:ns='http://xml.apache.org/xml-soap' xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
   <SOAP-ENV:Body>
    <m:SubscribeResponse xmlns:m='urn:nms:subscription' SOAP-ENV:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'>
    </m:SubscribeResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
  

Avbeställ prenumerationen (nms:subscription) unsubscribe--nms-subscription-

Med den här tjänsten kan du avbeställa en mottagares prenumeration från en informationstjänst och uppdatera mottagarprofilen.

Följande parametrar krävs för att anropa tjänsten:

 • autentisering,
 • Internt namn på tjänsten som du vill avbeställa,
 • ett XML-dokument som innehåller mottagarinformationen (från schemat "nms:mottagare"),

Beskrivning av metoden "Unsubscribe" i schemat "nms:subscription":

<method name="Unsubscribe" static="true">
 <parameters>
  <param name="serviceName" type="string" desc="List of information service names (comma separated)"/>
  <param name="recipient" type="DOMElement" desc="Recipient"/>
 </parameters>
</method>

Definitionen av avstämningsnyckeln måste anges via attributet _key i elementet <recipient> i XML-dokumentet. Innehållet i det här attributet är en kommaavgränsad XPath-lista.

Om mottagaren inte finns i databasen eller inte prenumererar på den berörda informationstjänsten utför tjänsten ingen åtgärd och genererar inget fel.

NOTE
Om tjänstnamnet inte anges som en parameter visas mottagaren automatiskt på blockeringslista(@blackList="1").

Anropet returnerar inga data, förutom fel.

Exempel på SOAP meddelanden example-of-soap-messages-1

Fråga:

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
 <SOAP-ENV:Body>
  <m:Unsubscribe xmlns:m='urn:nms:subscription' SOAP-ENV:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'>
  <sessiontoken xsi:type='xsd:string'/>
  <service xsi:type='xsd:string'>SVC1</service>
  <content xsi:type='' SOAP-ENV:encodingStyle='http://xml.apache.org/xml-soap/literalxml'>
   <recipient _key="@email" email= "john.doe@adobe.com/>
  </content>
 </m:Unsubscribe>
</SOAP-ENV:Body>

Svar:

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:ns='http://xml.apache.org/xml-soap' xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
 <SOAP-ENV:Body>
  <m:UnsubscribeResponse xmlns:m='urn:nms:subscription' SOAP-ENV:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'>
  </m:UnsubscribeResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

SubmitDelivery (nms:delivery) submitdelivery--nms-delivery-

Med den här tjänsten kan du skapa och skicka en leveransåtgärd.

Följande parametrar krävs för att anropa tjänsten:

 • autentisering,
 • leveransmallens interna namn,
 • ett valfritt XML-dokument som innehåller ytterligare leveransdata.

Detta API får inte anropas i volym eftersom prestandaproblem kan uppstå.

Beskrivning av metoden i dess schema:

<method name="SubmitDelivery" static="true">
 <parameters>
  <param name="scenarioName" type="string" inout="in" desc="Internal name of the delivery template"/>
  <param name="content" type="DOMElement" inout="in" desc="XML content of the delivery template" />
 </parameters>
</method>

En leveransmall måste skapas från Adobe Campaign klientkonsol. Den innehåller de parametrar som är gemensamma för alla leveranser (avsändarens adress eller meddelandets giltighetstid).

Indata-XML-dokumentet är ett leveransmallfragment som följer strukturen i schemat nms:delivery. Den kommer att innehålla alla ytterligare data som inte kan definieras statiskt i leveransmallen (t.ex. en lista över mottagare som ska användas).

Anropet returnerar inga data, förutom fel.

Exempel på XML-dokument xml-document-example

Det här exemplet är baserat på en anpassad leveransmall från en extern datakälla (en fil i det här fallet). Konfigurationen beskrivs i sin helhet i leveransmallen, så allt som återstår att skicka när anropet görs är innehållet i filen från elementet <externalsource>.

<delivery>
 <targets fromExternalSource="true">
  <externalSource>
   MsgId|ClientId|Title|Name|FirstName| Mobile|Email| Market_segment|Product_affinity1 |Product_affinity2|Product_affinity3| Product_affinity4| Support_Number|Amount|Threshold1|000001234|M.| Doe|John|0650201020| john.doe@adobe.com
|1| A1|A2|A3|A4|E12|120000|100000
  </externalSource>
 </target>
</delivery>

Om du inte har någon leveransmall kan du använda följande exempel:

<delivery>
<targets fromExternalSource="true" targetMode="1" noReconciliation="true" addressField="Email" >
  <fileFormat active="true">
   <source format="text" type="text">
    <dataSourceConfig >
     <dataSourceColumn label="Email" name="Email" type="string"/>
    </dataSourceConfig>
   </source>
   <destination type="xtkDataStore"/>
  </fileFormat>
  <externalSource><![CDATA[not-a-repicipient@domain.com]]></externalSource>
 </targets>
</delivery>
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1