[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Kom igång med konfigurationen av appen

I det här avsnittet hittar du ett konfigurationsexempel baserat på ett företag som säljer semesterpaket online. Dess mobilapplikation (Neotrips) är tillgänglig för kunderna i två versioner: Neotrips för Android och Neotrips för iOS.

Om du vill skicka push-meddelanden i Adobe Campaign måste du:

NOTE
Gå till Subscriptions -fliken för tjänsten om du vill visa en lista över prenumeranter på tjänsten, dvs. alla personer som har installerat programmet på mobilen och gått med på att ta emot meddelanden.

Installera paketet installing-package-ios

[Lokal och hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Lär dig hur du installerar mobilappspaketet i video

Som hybridkund/värdkund kontaktar du Adobe kundtjänst team för att komma åt push-meddelandekanalen i Campaign.

Som lokal kund måste du installera ett inbyggt paket.

CAUTION
Läs mer om Campaigns inbyggda paket, bästa praxis och rekommendationer i den här sidan.

Installationsstegen är:

  1. Öppna guiden för paketimport från Tools > Advanced > Import package i Adobe Campaign klientkonsol.

  2. Välj Install a standard package.

  3. I listan som visas markerar du Mobile App Channel.

  4. Klicka Next sedan Start för att starta paketinstallationen.

    När paketen har installerats visas förloppsindikatorn 100 % och följande meddelande visas i installationsloggarna: Installation of packages successful.

  5. Close installationsfönstret.

När det här steget är klart kan du konfigurera dina Android- och iOS-appar.
Se följande avsnitt:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1