Felsökning troubleshooting

Om din mobila enhet är ansluten till ett trådlöst nätverk och du inte får några meddelanden kontrollerar du att FCM-/APN-portarna inte blockeras av din brandvägg.

Android: Den mobila enheten ansluter till FCM-servrarna på portarna 5228 till 5230. Därför måste du konfigurera brandväggen så att den tillåter anslutning till FCM. Portarna som ska öppnas är: 5228 (den vanligaste), 5229 och 5230.

iOS:

HTTP/2-anslutning: Du måste tillåta kommunikation till och från följande servrar:

  • api.push.apple.com: port 443
  • api.development.push.apple.com: port 443
NOTE
Mer information om de två kopplingarna finns i Konfigurera mobilprogrammet i Adobe Campaign.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1