[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Hantera mallar för erbjudanden managing-offer-templates

Mallar för erbjudanden levereras i Adobe Campaign. Du kan använda dem när du har skapat dina erbjudanden, duplicerat dem eller anpassat deras konfiguration efter dina behov. Du kan också skapa egna mallar. Mallerbjudanden lagras i mappen Resurs > Mallar > Erbjudandemallar.

Skapa en erbjudandemall creating-an-offer-template

Så här skapar du ett mallerbjudande:

  1. Gå till Resurs > Mallar > Erbjudandemallar.

  2. Klicka på Nytt -ikon.

  3. Konfigurera mallen genom att tillämpa samma process som för ett normalt erbjudande och spara det sedan genom att klicka på Spara.

Duplicera en befintlig mall duplicate-an-existing-template

Så här duplicerar du en offertmall (som är färdig eller inte):

  1. Gå till Resurser > Mallar > Erbjudandemallar.

  2. Högerklicka med musen på mallen som du vill duplicera och välj Duplicera i listrutan.

  3. Om det behövs konfigurerar du de inställningar som du vill ska visas i mallen och sparar sedan mallen genom att klicka på Spara.

Den här mallen kommer nu att erbjudas när du skapar ett erbjudande.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1