[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Tillfälliga filer temporary-files

Felmeddelanden som följande kan visas (särskilt i leveransloggar) när systemet tas i produktion:

Det går inte att byta namn på filen /tmp/tmp0000.tmp till /usr/local/neolane/nl6/bin/…//var/XXX/mta/86510470.xml ;(errno=18, Invalid cross-device link) (iRc=-52)

Orsaken är följande:

Adobe Campaign genererar temporära filer under /tmp och byter sedan namn på dem för att flytta dem till /usr/local/neolane/nl6/var. Det här felet inträffar när båda mapparna (/tmp och /usr/local/neolane/nl6/var, som är en symbolisk länk till /var/nl6) motsvarar olika enheter. The df -kommandot används för verifiering.

För att åtgärda det här problemet måste de temporära filerna genereras på samma enhet som målet.

Kör till exempel följande:

$ cd ~/nl6/var
$ mkdir tmp
$ vi ~/nl6/customer.sh

Lägg sedan till:

export TMPDIR=/usr/local/neolane/nl6/var/tmp
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1