Bilder saknas images-missing

I version 17.9 har flera filer flyttats (särskilt ikoner).

För kunder som använder värdtjänster påverkas inte. Läs följande om du har installationer på plats:

Apache-användare:

Apache-användare påverkas inte om de använder angiven apache_neolane.conf.

IIS-användare:

För IIS-användare (i Windows) visas flera ikoner som saknas i konsolen efter bygguppdateringen. Ytterligare IIS-uppdateringssteg krävs:

  1. Efter bygguppdateringen dubbelklickar du på iis_neolane_setup.vbs i installationskatalogen för Campaign. Standardsökvägen är C:\Program filer (x86)\Adobe\Adobe Campaign v7\conf
  2. Starta om IIS-webbplatsen som uppdaterades i föregående steg.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1