[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

AB-testning: Starta arbetsflödet step-7--starting-the-workflow

  1. Klicka Start arbetsflödet.

  2. Godkänn mål och innehåll för leveranser A och B via kampanjkontrollpanelen.

  3. Bekräfta leverans.

  4. Vänta till slutet av 5-dagarsperioden för att ta reda på vilket innehåll som beräknades efter leveransöppningsresultatet.

    I det här fallet valdes mall B.

  5. Godkänn målet och innehållet när innehållet i den tredje leveransen har fastställts.

Nu kan du analysera resultatet. Läs mer.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1