[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

AB-testning: Analysera resultatet step-8--analyzing-the-result

När testleveranserna har skickats kan du kontrollera vilka mottagare de har skickats till och om de öppnats eller inte.

  • Om du vill ta reda på vilka mottagare som har angetts som mål öppnar du en leverans via kontrollpanelen för kampanjer och klickar på Delivery -fliken.

  • Om du vill ta reda på om leveransen har öppnats går du till Tracking -fliken.

  • Jämför med andra leveranser.

I vårt exempel har leverans B fått högsta möjliga öppningsfrekvens. Det innebär att innehåll B kommer att användas för den slutliga leveransen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1