[v7]{class="badge informative" title="Gäller Campaign Classic v7"} [v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Styr innehållet i dina meddelanden control-message-content

För att vara säker på att dina e-postmeddelanden når dina mottagare och förbättrar e-postleveransen måste de följa ett antal regler. Annars kan innehållet i vissa meddelanden identifieras som skräppost. Adobe Campaign tillhandahåller flera verktyg för att se till att ditt innehåll följer dessa regler.

Följ nedanstående principer när du utformar ditt meddelandeinnehåll:

  • Avsändarens adress: adressen måste uttryckligen identifiera avsändaren. Domänen måste ägas av och registreras hos avsändaren. Domänregistret får inte privatiseras.
  • Personalisering: om du personaliserar innehåll och definierar en sändningstid per mottagare ökar chanserna att meddelandet öppnas.
  • Bilder och text: Använd ett bra förhållande mellan text och bild (till exempel 60 % text och 40 % bilder).
  • Länk för att avbryta prenumeration och landningssida: länken för att avbeställa prenumerationen är viktig. Den måste vara synlig och giltig och formuläret måste vara funktionellt.
  • Förhandsgranska: använd verktygen i Adobe Campaign för att kontrollera och optimera innehållet i e-postmeddelandet (Inkorgsåtergivning, SpamAssassin).

Fler tips om hur du optimerar slutprodukten när du utformar innehåll finns i Adobe Deliverability Best Practice Guide.

NOTE
Mer information om hur du redigerar e-postinnehåll finns i Definiera e-postinnehållet och Skapa personaliserat innehåll.

Avsändarens adress sender-address

Vissa Internet-leverantörer kontrollerar avsändaradressens giltighet (From) innan du accepterar meddelanden. En felformaterad adress kan leda till att den nekas av den mottagande servern.

Du måste se till att rätt adress anges på förekomstnivå (meny) Tools > Advanced > Deployment wizard…) eller i de vanligaste scenarierna.

Mer information finns på den här sidan.

Personalisering personalization

För att förbättra mottagarnas upplevelse och få dem att öppna ditt e-postmeddelande kan du anpassa dina meddelanden med Adobe Campaign.

Mer information om hur du använder anpassningsfält i Adobe Campaign finns i det här avsnittet.

Några tips om hur du kan optimera personaliseringen när du skapar ditt innehåll finns i det här avsnittet.

Länk och formulär för avanmälan opt-out

Som standard är en typologiregel kontrollerar om en avanmälningslänk har inkluderats och genererar en varning om den saknas. Du kan ändra den här regeln så att ett fel uppstår i stället för en enkel varning och stoppa en leverans utan den här länken.

Du måste kontrollera att avanmälningslänken fungerar som den ska innan du skickar iväg den. När du t.ex. skickar korrekturet ska du kontrollera att länken är giltig, att formuläret är online och att valideringen av detta ändrar värdet på No longer contact this recipient fält till Yes. Du bör göra den här kontrollen systematiskt eftersom det alltid är möjligt att göra mänskliga fel när du anger länken eller när du ändrar formuläret.

Lär dig hur du infogar en länk för avanmälan i det här avsnittet.

Om ett problem upptäcks med att prenumerationen inte längre kan tas emot efter att leveransen har startats går det fortfarande att göra en manuell avanmälan (med funktionen för massuppdatering till exempel) för de mottagare som klickar på avanmälningslänken, även om de inte kunde bekräfta sitt val.

Som allmän regel ska du inte försöka hindra mottagare som vill avanmäla sig genom att kräva att de fyller i fält som e-postadress eller namn, till exempel. Formuläret ska bara ha en valideringsknapp och avstämning ska endast utföras på den krypterade identifieraren.

Begäran om ytterligare bekräftelse är inte tillförlitlig: en användare kan ha två e-postadresser som omdirigeras till samma ruta (till exempel: firstname.lastname@club.com och firstname.lastname@internet-club.com). Om mottagaren bara kommer ihåg den första adressen och vill avbeställa prenumerationen via ett meddelande som skickas till den andra, kommer formuläret att avslå detta eftersom den krypterade identifieraren och den angivna e-postadressen inte matchar.

Inkorgsåtergivning message-responsiveness

Innan du skickar ditt meddelande kan du testa hur meddelandet kommer att se ut på olika enheter. Det är för att säkerställa att den visas på ett optimalt sätt på olika webbklienter, webbmejl och enheter.

Adobe Campaign hämtar återgivningen och gör den tillgänglig i en dedikerad rapport. På så sätt kan du förhandsgranska det skickade meddelandet i olika sammanhang där det kan tas emot.

Mer information finns i Inkorgsåtergivning.

SpamAssassin spamassassin

Adobe Campaign kan konfigureras för att fungera med SpamAssassin. Detta gör det möjligt att poängsätta e-postmeddelanden för att avgöra om ett meddelande löper risk att betraktas som skräppost av de antispam-verktyg som används vid mottagande.

Innan du påbörjar en leverans Preview Med -fliken kan du utvärdera riskerna. Ett varningsmeddelande ger resultatet av testet.

Läs mer om detta section.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1