Bästa praxis för innehåll för optimal levererbarhet

Innehåll är nyckeln. Du har redan läst våra perspektiv om relevans, men här finns några tips som hjälper dig att optimera leveransen när det gäller innehåll:

  • Undvik för stor HTML-fil. Håll dig under 100 kB, men försök att ligga mellan 60 och 80 kB för att förhindra långsam leverans.
  • Använd alt-taggar till din fördel. Alt-taggar finns i bildkoden för HTML och visar text om bilden inte visas eller läses in. I stället för att ha en enkel beskrivning som"produktbild" kanske du vill säga något mer övertygande som"Köp nu och få 30 % rabatt".
  • Undvik för många bilder. De flesta Internet-leverantörer blockerar nu bilder som standard. Du vill ha ett sätt att fånga målgruppen utan att bilderna är aktiverade, så att de sedan kan aktiveras.

Produktspecifika resurser

Campaign Classic

Campaign Standard

recommendation-more-help
ce4a522f-06e7-4189-95bc-98ae01b1a1ec