Kontrollera e-postinnehåll control-email-content

För att vara säker på att dina e-postmeddelanden når dina mottagare och förbättrar e-postleveransen måste de följa ett antal regler. Annars kan innehållet i vissa meddelanden identifieras som skräppost. Adobe Campaign tillhandahåller flera verktyg för att se till att ditt innehåll följer dessa regler.

Följ nedanstående principer när du utformar ditt meddelandeinnehåll:

  • Avsändarens namn och adress: adressen måste uttryckligen identifiera avsändaren. Domänen måste ägas av och registreras hos avsändaren. Domänregistret får inte privatiseras.
  • Optimering av personalisering och sändningstid: om du personaliserar innehåll och definierar en sändningstid per mottagare ökar chanserna att meddelandet öppnas.
  • Bilder och text: Använd ett bra förhållande mellan text och bild (till exempel 60 % text och 40 % bilder).
  • Länk för att avbryta prenumeration och landningssida: länken för att avbeställa prenumerationen är viktig. Den måste vara synlig och giltig och formuläret måste vara funktionellt.
  • Förhandsgranska: använd verktygen i Adobe Campaign för att kontrollera och optimera innehållet i e-postmeddelandet (Analys av skräppostskydd, E-poståtergivning).

Fler tips om hur du optimerar slutprodukten när du utformar innehåll finns i Adobe Deliverability Best Practice Guide.

NOTE
Mer information om hur du redigerar e-postinnehåll finns i Översikt över e-postdesignern och Bästa praxis för meddelandedesign.

Avsändarens namn och adress sender-name

Vissa Internet-leverantörer kontrollerar avsändaradressens giltighet (From) innan du accepterar meddelanden. En felformaterad adress kan leda till att den nekas av den mottagande servern.

Du måste se till att rätt adress anges på förekomstnivå eller i de vanligaste scenarierna. Kontakta administratören om du vill göra det.

Mer information finns i Definiera e-postavsändare för ett e-postmeddelande.

Optimering av personalisering och sändningstid perso-send-time-optimization

För att förbättra mottagarnas upplevelse och få dem att öppna ditt e-postmeddelande kan du anpassa dina meddelanden med Adobe Campaign. Mer information finns i det här avsnittet.

Om du vill öka öppningshastigheten för dina meddelanden kan du även manuellt definiera en sändningstid per mottagare. Varje profil får meddelandet vid det angivna datumet och den angivna tidpunkten, när det är möjligt. Mer information finns i Optimera sändningstiden.

Länk och formulär för avanmälan opt-out

När meddelandet analyseras kontrollerar en typologiregel som standard om en avanmälningslänk har inkluderats och genererar en varning om den saknas. Mer information om hur du hanterar länkar finns i det här avsnittet.

Du måste kontrollera att avanmälningslänken fungerar som den ska innan du skickar iväg den. När skicka korrekturkontrollerar du att länken är giltig, att formuläret är online och att valideringen kontrollerar att No longer contact rutor. Du bör göra den här kontrollen systematiskt eftersom det alltid är möjligt att göra mänskliga fel när du anger länken eller när du ändrar formuläret. Mer information om hur du hanterar anmälan och avanmälan finns i det här avsnittet.

Om ett problem upptäcks med att prenumerationen inte längre kan tas emot efter att leveransen har startats går det fortfarande att göra en manuell avanmälan (med funktionen för massuppdatering till exempel) för de mottagare som klickar på avanmälningslänken, även om de inte kunde bekräfta sitt val.

Som en allmän regel bör du inte försöka hindra mottagare som vill avanmäla sig genom att kräva att de fyller i fält som e-postadress eller namn, till exempel. Startsidan för den sista prenumerationen bör bara ha en valideringsknapp.

Begäran om ytterligare bekräftelse är inte tillförlitlig: en användare kan ha två e-postadresser som omdirigeras till samma ruta (till exempel: firstname.lastname@club.com och firstname.lastname@internet-club.com). Om profilen bara kommer ihåg den första adressen och vill avbeställa prenumerationen via ett meddelande som skickas till den andra, kommer formuläret att avslå detta eftersom den krypterade identifieraren och den angivna e-postadressen inte matchar.

Analys av skräppostskydd anti-spam-analysis

Adobe Campaign meddelanderedigerare integrerar en Analys av skräppostskydd som gör det möjligt att poängsätta e-postmeddelanden för att avgöra om ett meddelande löper risk att betraktas som skräppost av de antispam-verktyg som används vid mottagande. Mer information finns i Förhandsgranska meddelanden.

Klicka på Preview. Ett meddelande varnar dig om skräppostkontrollen har upptäckt en hög risk för det här meddelandet. Klicka Anti-spam analysis om du vill visa information.

E-poståtergivning message-responsiveness

Innan du skickar ditt meddelande kan du testa hur meddelandet kommer att se ut på olika enheter. Det är för att säkerställa att den visas på ett optimalt sätt på olika webbklienter, webbmejl och enheter.

Adobe Campaign hämtar återgivningen och gör den tillgänglig i en dedikerad rapport. På så sätt kan du förhandsgranska det skickade meddelandet i olika sammanhang där det kan tas emot.

Se E-poståtergivning för mer information.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff