E-postdesigner för kampanj designing-content-in-adobe-campaign

När du har skapat ett e-postmeddelande i Adobe Campaign måste du definiera dess innehåll.

Med e-postdesignern kan du skapa engagerande, individuellt anpassade e-postmeddelanden via ett dra och släpp-gränssnitt. Oavsett om du börjar med en tom sida eller använder befintliga innehållskomponenter eller -mallar kan du designa och förfina allt innehåll för varje e-postmeddelande – oavsett om det är reklam eller en transaktion.

E-postdesignern är designad för att leverera HTML som är optimerad för responsiv design och du kan enkelt definiera och använda synlighetsvillkor. Du kan även använda dynamiskt innehåll i ett e-postmeddelande, en mall eller ett fragment direkt via användargränssnittet. Du kan enkelt växla mellan dra och släpp-gränssnittet och HTML-koden genom att klicka på en knapp.

Med E-postdesignern kan du skapa e-postinnehåll och mallar för e-postinnehåll. Den är kompatibel med enkla e-postmeddelanden, transaktionsmeddelanden, A/B-testmeddelanden, flerspråkiga e-postmeddelanden och återkommande e-postmeddelanden.

Upptäck e-postdesignern i en video

När du skapar ett e-postmeddelande kan du välja att använda en fördefinierad mall eller att läsa in ett befintligt innehåll från en annan källa. Se Välja befintligt innehåll.

Anpassa ditt innehåll för att öka effektiviteten hos marknadsföringskampanjerna. Se Infoga ett personaliseringsfält och Lägga till ett innehållsblock.

Du kan även definiera dynamiskt innehåll som varierar beroende på vilken profil som används. Se Definiera dynamiskt innehåll i ett e-postmeddelande och Definiera dynamiskt innehåll på en landningssida.

Förbättra meddelanden och landningssidor med både länkar och bilder. Se Infoga en länk och Infoga bilder.

Gränssnitt för e-postdesignern email-designer-interface

E-postdesignern erbjuder många olika alternativ som du kan använda för att skapa, redigera och anpassa alla delar av ditt innehåll.

Gränssnittet består av flera områden som erbjuder olika funktioner:

Från elementen som finns i paletten (1) kan du dra och släppa strukturkomponenter och innehållsfragment till den huvudsakliga arbetsytan (2). Välj en komponent eller ett element på arbetsytan (2) och anpassa dess huvudsakliga utformning och visningsegenskaper via fönstret Inställningar (3).

Du hittar fler allmänna alternativ och inställningar i Verktygsfältet (4).

NOTE
Fönstret Inställningar kan flyttas åt vänster enligt skärmupplösningen och bildskärmen.

Det sammanhangsbaserade verktygsfältet i redigeringsgränssnittet innehåller olika funktioner beroende på vilken zon som är vald. Det innehåller åtgärdsknappar och knappar som du kan använda för att ändra textens format. De ändringar som görs gäller alltid för den markerade zonen.

Email Designer - startsida email-designer-home-page

När du skapar ett e-postmeddelande visas hemsidan för Email Designer automatiskt när du väljer e-postinnehållet.

Med fliken Properties kan du redigera e-postinformation såsom etiketten, avsändarens adress och namn eller e-postmeddelandets ämne. Du kan även komma åt den här fliken genom att klicka på e-postetiketten överst på skärmen.

Med fliken Templates kan du välja bland det färdiga HTML-innehållet eller mallarna som du redan har skapat för att snabbt börja designa e-postmeddelanden. Se Innehållsmallar.

Med fliken Learn & support får du enkelt tillgång till relaterad dokumentation och självstudiekurser.

Om du inte väljer någon mall kan du via e-postdesignerns hemsida även välja hur du vill börja designa ditt innehåll:

Terminologi terminology

Mallar: mallar är e-poststrukturer som du kan skapa och återanvända för flera olika leveranser.

Fragment: ett fragment är en återanvändbar komponent som kan refereras i ett eller flera e-postmeddelanden.

Strukturkomponenter: strukturella element som definierar layouten i e-postmeddelandet.

Innehållskomponenter: innehållskomponenter är tomma och oanvända komponenter som du kan redigera när de har placerats i ett e-postmeddelande.

Bästa praxis för innehållsdesign content-design-best-practices

Vi rekommenderar att du tillämpar följande principer för att kunna använda e-postdesignern på rätt sätt och skapa de bästa e-postmeddelandena så enkelt som möjligt:

 • Använd textbunden formatering i stället för en separat CSS och CSS i <head>-avsnittet i HTML-koden. Genom att använda textbunden formatering kan du optimera innehållets fragment för att sedan spara och återanvända det.

  Se Lägga till textbundna formateringsattribut.

 • Om du importerar ZIP-filer som innehåller ditt HTML-innehåll ska du använda vanlig CSS. SCSS-formatmallar stöds inte.

 • Placera ditt varumärke enkelt genom att skapa och återanvända innehållsfragment för att få enhetliga marknadsföringskampanjer.

  Se Skapa ett innehållsfragment.

 • När du redigerar e-postinnehåll:

  förhandsgranska dina meddelanden innan du skickar dem. Adobe Campaign erbjuder ett sätt att testa e-poståtergivning med Litmus. Se E-poståtergivning för mer information.

 • Referensmeta-taggen stöds inte i e-postdesignern.

Mer information om design och bästa praxis angående meddelanden finns i följande steg-för-steg-guide om Adobe Campaign: följ bästa praxis med Adobe Campaign.

Uppdaterar fragment email-designer-updates

E-postdesignern förbättras kontinuerligt. Om du har skapat ett e-postinnehåll från grunden, från en färdig mall eller om du har skapat fragment kan du få följande uppdateringsmeddelande nästa gång du öppnar innehållet:

Adobe rekommenderar att du uppdaterar ditt innehåll till den senaste versionen för att undvika problem såsom CSS-kollisionsvarningar. Klicka på Update now.

Om ett fel inträffar under innehållsuppdateringen ska du kontrollera HTML-koden och åtgärda det innan du kör uppdateringen igen.

Observera följande när det gäller fragment:

 • Om du vill lägga till ett fragment i ett nytt e-postmeddelande eller en ny mall och det här meddelandet visas måste du uppdatera fragmentet först.

 • Om du har flera fragment måste du uppdatera varje fragment som du vill använda i ett e-postmeddelandes innehåll.

 • Om du vill undvika inverkan på de aktuella e-postmeddelanden som ännu inte har förberetts kan du välja att inte uppdatera vissa fragment.

 • Du kan fortfarande skicka e-postmeddelanden där ett fragment som inte har uppdaterats redan används. Dock kan fragmentet inte redigeras.

 • Att uppdatera fragment som används i e-postmeddelanden som redan har förberetts påverkar inte dessa e-postmeddelanden.

Begränsningar för e-postdesignern email-designer-limitations

 • Du kan inte använda personaliseringsfält i ett fragment. Se det här avsnittet för mer information.
 • När du redigerar format ger de flesta tillgängliga e-postklienterna endast officiellt stöd för webbtypsnitt.
 • Det går inte att spara format som ett tema för framtida återanvändning. CSS-formatet kan dock sparas i en innehållsmall eller i ett e-postmeddelande. Se det här avsnittet för mer information om format.
 • Referensmeta-taggen stöds inte i e-postdesignern.
 • Surrogate-par, tecken som inte ingår i Unicode-teckenuppsättningens grundläggande flerspråkiga plan, kan inte lagras i 2 byte (16 bitar) och måste kodas till 2 UTF-16-tecken. Dessa tecken innehåller vissa CJK-ideogram, de flesta känslolägesikoner och vissa språk.
  Dessa tecken kan orsaka vissa inkompatibilitetsproblem i dynamisk text. Du måste göra starka tester innan du skickar meddelanden.

Relaterade ämnen

Självstudievideo video

Den här videon ger en översikt över e-postdesignern.

Om du vill komma igång med e-postdesignern kan du titta på det här uppsättning videoklipp som förklarar de allmänna funktionerna i e-postdesignern och hur du utformar ett e-postmeddelande från grunden eller använder mallar

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff