Definiera ämnesraden och avsändaren av ett e-postmeddelande defining-the-subject-line-of-an-email

Definiera ämnesraden i ett e-postmeddelande subject-line

Ämnet för meddelandet är obligatoriskt för att förbereda och skicka meddelandet.

NOTE
Om ämnesraden är tom visas en varning i meddelandekontrollpanelen och i e-postdesignern.
  1. Skapa ett mejl.

  2. Gå till Properties -fliken på hemsidan för Email Designer (nås via hemikonen).

  3. Fyll i Subject -avsnitt.

  4. Du kan också lägga till anpassningsfält, innehållsblock och dynamiskt innehåll på ämnesraden genom att klicka på motsvarande ikoner. Mer information finns i Personalisering.

Definiera e-postavsändare för ett e-postmeddelande email-sender

Om du vill definiera namnet på avsändaren som ska visas i huvudet för skickade meddelanden går du till Properties -fliken på hemsidan för Email Designer (nås via hemikonen).

  • The From: name I kan du ange avsändarens namn. Som standard är Avsändarens namn -block anges automatiskt i fältet. Standardavsändarens e-postadress och avsändarens namn definieras i Brands via Adobe Campaign logotyp på den avancerade menyn Administration > Instance settings > Brand configuration .

    Du kan ändra avsändarens namn genom att klicka på knappen Avsändarens namn -block. Fältet kan sedan redigeras och du kan ange det namn du vill använda.

    Det här fältet kan anpassas. Om du vill göra det kan du lägga till anpassningsfält, innehållsblock och dynamiskt innehåll genom att klicka på ikonerna under avsändarens namn. Mer information finns i Personalisering.

  • The From: email address kan inte redigeras från det här avsnittet. Du kan ändra det genom att redigera egenskaperna för e-postmeddelandet från dess kontrollpanel. Mer information finns i Lista med avancerade e-postparametrar.

NOTE
Huvudparametrarna får inte vara tomma. Avsändarens adress är obligatorisk för att tillåta att ett e-postmeddelande skickas (RFC-standard). Adobe Campaign kontrollerar syntaxen för de e-postadresser som anges.

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff