[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Kodning av Oracle-databasen encoding-of-the-oracle-database

Adobe Campaign använder standardkodningen för Oraclen.

Om du använder olika kan det uppstå en inkompatibilitet. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1